5 października, 2015

Zmiany modelu kontroli klauzul niedozwolonych

Tak jak informowaliśmy we wpisie o Nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezydent RP końcem września podpisał przegłosowaną już w Sejmie i Senacie nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiany wejdą więc w życie najprawdopodobniej w kwietniu 2016 roku (6 miesięcy od publikacji tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw, która jeszcze nie miała miejsca). Cykl wpisów o nowelizacji zaczynamy od przedstawienia nowego trybu eliminowania niedozwolonych klauzul umownych. Jak jest obecnie Aktualnie to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (specjalny wydział Sądu Okręgowego w Warszawie) orzeka, czy dana klauzula powinna być wyeliminowana z obrotu i wpisana do […]
30 lipca, 2014

Czy SOKiK odrzuci pozew o uznanie klauzuli wzorca za niedozwoloną?

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z rozbieżności orzeczniczej sądów w sprawach klauzul niedozwolonych. Sąd Najwyższy wydał w dniu 19 marca 2014 r. ciekawe postanowienie (sygn. akt: I CSK 20/14), w którym przedstawił dwa odmienne poglądy na wytaczanie powództwa w sprawie uznania postanowienia za niedozwolone oraz wpływu wpisania postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych. Zgodnie z k.p.c. – art. 479(43)- wyrok, na mocy którego określone postanowienie zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych jest skuteczny wobec osób trzecich (rozszerzona skuteczność). Na gruncie praktyki sądów wykształciły się dwa sposoby interpretowania konsekwencji, jakie niesie […]