16 lipca, 2014

Sieć wewnątrzbudynkowa a podatek od nieruchomości

Natknęliśmy się niedawno na ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 roku, dotyczący opodatkowania sieci wewnątrz budynków (sygn. akt II FSK 1792/12). Nie znamy jeszcze uzasadnienia wyroku, ale gdy się tylko pojawi to na pewno podzielimy się z Wami argumentami sądu. Czego dotyczył wyrok? NSA stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a niezasadne jest twierdzenie, że sieci telekomunikacyjne znajdujące się wewnątrz budynków należy traktować jako odrębne przedmioty opodatkowania. Sprawa dotyczyła kwestii, w której organ podatkowy zarzucił przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, […]