26 września, 2014

Umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w nowej ustawie o prawach konsumenta.

Zgodnie ze złożoną Wam jakiś czas temu obietnicą, rozpoczynamy serię wpisów dotyczących przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta. Na początek zajmiemy się omówieniem dwóch, jak się wydaje podstawowych pojęć definiowanych w nowych przepisach. Mianowicie umowami zawieranymi na odległość oraz umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa. Aby w sposób dostatecznie przejrzysty odróżnić obydwa pojęcia, postaramy się podać przykłady dla każdego z typu umów. Po co wyróżniono dwa typy umów? Przyczyną wprowadzenia do systemu prawnego dwóch typów umów oraz szeregu obowiązków przedsiębiorcy, związanych z prowadzeniem w ten sposób systemu sprzedażowego, jest szeroko […]