Luty 14, 2017

Media Forum 2017 – zaproszenie do udziału w konferencji.

Miło nam poinformować, że Okablowani.pl po raz kolejny zostali Patronem Medialnym Media Forum 2017, które odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2017 r. w hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim. Wśród zaproszonych Gości będą Specjaliści z  Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz eksperci prawa telekomunikacyjnego. Media Forum skierowane jest  do: Operatorów TVK, ISP, Dostawców urządzeń i systemów technologicznych, Nadawców i Dystrybutorów kanałów telewizyjnych. Więcej informacji o Konferencji znajdziesz tutaj.

Luty 14, 2017

Media Forum 2017 – zaproszenie do udziału w konferencji.

Miło nam poinformować, że Okablowani.pl po raz kolejny zostali Patronem Medialnym Media Forum 2017, które odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2017 r. w hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim. Wśród zaproszonych Gości będą Specjaliści z  Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz eksperci prawa telekomunikacyjnego. Media Forum skierowane jest  do: Operatorów TVK, ISP, Dostawców urządzeń i systemów technologicznych, Nadawców i Dystrybutorów kanałów telewizyjnych. Więcej informacji o Konferencji znajdziesz tutaj.
Luty 13, 2017

Zaproszenie na szkolenie w zakresie dostępu do budynków po nowelizacji Megaustawy

Wszystkich tych, których nurtuje problem dostępu do budynków i nieruchomości, zapraszamy 21 lutego 2017 r. na godzinę 10:00 do Warszawy, gdzie w ramach Akademii KIKE, poprowadzimy szkolenie w zakresie dostępu do budynków po nowelizacji Megaustawy. Zasadniczym celem szkolenia jest przybliżenie i przedstawienie działań, jakie krok po kroku podejmować powinien przedsiębiorca telekomunikacyjny przy ubieganiu się o dostęp do budynków i nieruchomości dla zapewniania telekomunikacji. Na szkoleniu planujemy pokazać praktyczne problemy, sposoby ich rozwiązania tak, aby sprawnie przeprowadzić proces dostępowy, wybudować sieć w budynku, a w razie  konieczności wystąpić do Prezesa […]
Luty 6, 2017

Koniec z obowiązkiem składania informacji o udostępnionych danych retencyjnych.

Przypominamy, że w zeszłym roku zniesiony został obowiązek składania Prezesowi UKE corocznych informacji o przypadkach udostępniania uprawnionym podmiotom danych retencyjnych, o których mowa w art. 180c Prawa telekomunikacyjnego. Z dniem 7 lutego 2016 r. uchylono art. 180g Prawa telekomunikacyjnego, który nakładał ten obowiązek. Wprowadzona zmiana nie ma jednak wpływu na pozostałe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w zakresie udostępniania danych abonentów. Wciąż należy je zatrzymywać, przechowywać i udostępniać sądom, prokuratorom oraz innym uprawnionym podmiotom, o ile oczywiście dany podmiot w prawidłowy sposób wystąpi o udostępnienie danych.
Luty 6, 2017

Artykuł na KIKE – “Automatyczne przedłużanie się umów – ponad 28 mln zł kary od UOKiK dla Orange”

Na stronie www Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej możecie przeczytać materiał, na temat automatycznego przedłużania się umów z konsumentami na kolejny, zdefiniowany, taki sam lub podobny okres.  Czy taka praktyka jest dopuszczalna? Czy za jej stosowanie grożą kary? Odpowiedź znajdziecie w artykule. Zachęcamy do przeczytania!
Luty 1, 2017

Kara dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

4 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał bardzo ciekawy i korzystny dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych wyrok w sprawie o sygn. akt: VI ACa 1140/15. Sąd oddalił apelację Prezesa UKE od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), z 27 maja 2015 r., w sprawie o sygnaturze akt: XVII AmT 2/14, dotyczącej nałożenia kary na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Na przełomie marca i kwietnia 2012 r. Prezes UKE przeprowadził u pewnego operatora kontrolę w zakresie wypełniania wobec abonentów obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne (szczególnie z art. 56, […]
Styczeń 27, 2017

Telekomunikacja na Kubie- relacja z podróży.

Dziś w kilku słowach o telekomunikacji i Internecie na Kubie:) Przed wyjazdem na wyspę, słyszałam jedynie niepochlebne opinie o tym, że Kuba to telekomunikacyjny skansen. Na szczęście wiele zaczyna się zmieniać, co widać również na ulicach kubańskich miast. Coraz więcej osób, szczególnie młodych, korzysta z telefonów, w tym smartfonów. Od 2013 roku rząd kubański prowadzi działania mające na celu upowszechnienie dostępu do Internetu. Opóźnienie w tej dziedzinie tłumaczone jest gospodarczym embargiem. Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych były (i wciąż są) wysokie, a użytkownicy chcący skorzystać z dostępu do […]

X Konferencja Sieci Szerokopasmowe

600x500px_X_Sieci_Szerokopasmowe

Cyfryzacja społeczeństwa jest jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego i konkurencyjności. Dostęp do szybkiego Internetu powinien być dobrem powszechnym. Choć budowa sieci szerokopasmowych w naszym kraju dynamicznie posuwa się do przodu, nadal mamy do czynienia z licznymi barierami i problemami w tym zakresie. Na temat głównych wyzwań, z którymi zmaga się branża, będą mieli okazję podjąć debatę uczestnicy X Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbędzie się 29 marca 2017 roku w hotelu Sheraton w Warszawie.

> Czytaj dalej...