Nowelizacja Megaustawy podpisana przez Prezydenta RP

Ewelina Grabiec        22 czerwca 2016        Komentarze (0)

21 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał  ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

Tekst ustawy przeczytasz tutaj.

Kontynuując tematykę nowelizacji Megaustawy, dziś o nowych obowiązkach informacyjnych właścicieli i zarządców nieruchomości.

Nowelizacja art. 30 Megaustawy, w dużej mierze ma charakter mobilizujący… Ustawodawca zmobilizował właścicieli i zarządców nieruchomości do aktywnego prowadzenia negocjacji z wnioskującym o zawarcie umowy dostępowej przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Do tej pory, z aktywnym prowadzeniem negocjacji bywało różnie… Zdarzały się oczywiście przypadki, w których ISP nie miał problemu z uzyskiwaniem informacji o danych adresowych budynków, numerach KW czy danych osób uprawnionych do reprezentowania wspólnot mieszkaniowych.

Niestety, ale zdarzały się też niechlubne przypadki kompletnej ignorancji wysyłanych pism, a negocjacje (o ile można tak nazwać te rozmowy) prowadziły do ślepego zaułka. Z naszego doświadczenia wynika, że tych trudniejszych przypadków jest więcej (aczkolwiek może to wynikać z faktu, że najczęściej jesteśmy potrzebni tam, gdzie pojawiają się problemy:)).

wyliczenieOd 1 lipca 2016 r. (pod warunkiem uchwalenia ustawy w skierowanym do Senatu kształcie) przedsiębiorcy telekomunikacyjni zyskają uprawnienie do kierowania do właścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości wniosków o udzielenie informacji o:

  1. danych kontaktowych właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego;
  2. podmiotach korzystających z punktu styku;
  3. innych przedsiębiorcach telekomunikacyjnych korzystających z kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego;
  4. numerze księgi wieczystej nieruchomości;
  5. osobach lub podmiotach uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostępu wraz z ich adresami do doręczeń.

Dysponenci nieruchomości będą mieli obowiązek udzielania dwojakiego rodzaju informacji. Pierwsza grupa to informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych i sieciach (by móc ustalić czy jest możliwość korzystania z sieci istniejącej). Druga grupa to informacje o danych nieruchomości i podmiotach uprawnionych do reprezentacji np. wspólnoty mieszkaniowej.

Szczególnie ostatni obowiązek informacyjny pomoże rozwiązać problem adresowania pism kierowanych do wspólnot mieszkaniowych (o istocie problemu przeczytasz tutaj).

Niemiłe konsekwencje braku udzielania informacji

procentZgodnie z art. 209 PT kto nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczenia dokumentów przewidzianych Megaustawą lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe podlega karze pieniężnej. Kara nakładana przez Prezesa UKE może wynieść do 3% przychodu ukaranego podmiotu.

Nowy obowiązek zarządców nieruchomości- ramowe warunki dostępu do nieruchomości i budynków

Czerwiec 14, 2016

Już od jakiegoś czasu staramy się przekazywać Państwu co nowego przyniesie nowelizacja Megaustawy. Dziś parę słów o nowym obowiązku właścicieli, […]

Przeczytaj cały artykuł →

Nowela „Megaustawy” po drugim czytaniu w Sejmie [aktualizacja 9.6.2016]

Czerwiec 9, 2016

Na dwudziestym posiedzeniu Sejmu w dniu 8 czerwca odbyło drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i […]

Przeczytaj cały artykuł →

XVIII Konferencja KIKE naszym okiem :)

Czerwiec 8, 2016

Lubimy wracać do tego co jest naprawdę dobre, a taka niewątpliwie była tegoroczna XVIII Konferencja KIKE, która odbyła się w […]

Przeczytaj cały artykuł →

Idzie nowe- czyli ZUDów dalej nie ma:)

Czerwiec 1, 2016

Na ostatniej konferencji KIKE duże zainteresowanie wzbudził temat dawnych Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (nowe narady koordynacyjne). Jak się okazuje, z […]

Przeczytaj cały artykuł →

XVIII Konferencja KIKE – dziękujemy!

Maj 31, 2016

Szanowni Państwo, Za nami już kolejna, XVIII Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, która odbyła się w tym roku w Rawie […]

Przeczytaj cały artykuł →

KONKURS! Konferencja KIKE 2016

Maj 24, 2016

Ogłaszamy KONKURS dla wszystkich uczestników XVIII Konferencji KIKE, którzy wezmą udział w naszych panelach. Z pytaniami zapoznasz się tutaj 2016_05_23_KONKURS KIKE_itB_Legal […]

Przeczytaj cały artykuł →

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie składki audiowizualnej

Maj 20, 2016

Dyskusja w sprawie modelu poboru składki audiowizualnej trwa. Dołączył do niej Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan […]

Przeczytaj cały artykuł →

XVIII Konferencja KIKE- zapraszamy na wykłady!

Maj 18, 2016

Zapraszamy Państwa na XVIII Konferencję KIKE, która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2016 r. w Rawie Mazowieckiej, gdzie jak […]

Przeczytaj cały artykuł →