Styczeń 11, 2017

Konieczność wyposażenia budynków w szybkie sieci telekomunikacyjne na wypadek remontu- nowe obowiązki inwestorów od 1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie art. 30 ust. 7, 8 i 9 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Nowe regulacje rozszerzają katalog obowiązków właścicieli budynków wielorodzinnych, które do tej pory nie zostały wyposażone w szybkie sieci telekomunikacyjne, tj. sieci zdolne do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek użyteczności publicznej, nie jest wyposażony w szybką sieć telekomunikacyjną, właściciel jest obowiązany wyposażyć budynek w taką instalację w […]

Styczeń 11, 2017

Konieczność wyposażenia budynków w szybkie sieci telekomunikacyjne na wypadek remontu- nowe obowiązki inwestorów od 1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie art. 30 ust. 7, 8 i 9 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Nowe regulacje rozszerzają katalog obowiązków właścicieli budynków wielorodzinnych, które do tej pory nie zostały wyposażone w szybkie sieci telekomunikacyjne, tj. sieci zdolne do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek użyteczności publicznej, nie jest wyposażony w szybką sieć telekomunikacyjną, właściciel jest obowiązany wyposażyć budynek w taką instalację w […]
Styczeń 5, 2017

Naruszenie praw konsumenta w telekomunikacji- doświadczenia własne.

Niedawno przeczytałam wywiad z Moniką Kosińską, prezes zarządu Kolnet Sp. z o.o. o podejściu do klienta i konieczności ciągłego podnoszenia standardów jego obsługi. Współpracując od wielu lat z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi z sektora MŚP odnoszę wrażenie, że dla coraz większej grupy operatorów,  profesjonalna obsługa klienta to nie tylko realizacja celów sprzedażowych, ale konieczność dbania o zadowolenie  konsumenta nie tylko z jakości świadczonych usług, ale przede wszystkim z indywidualnego podejścia. Powyższe skłoniło mnie do opisania w kilku słowach moich osobistych doświadczeń z jednym ogólnopolskich operatorów sieci stacjonarnych (firmę celowo zachowam dla siebie). […]
Styczeń 2, 2017

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – nowe obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W dniu 10 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (zwana dalej „Ustawą”), implementująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich). Zasadniczym celem Ustawy ma być przyczynianie się do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej przez zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących […]
Styczeń 2, 2017

Promocja za zgodę marketingową

Tworząc regulaminy promocji, coraz częściej słyszę pytanie o możliwość wprowadzenia postanowień, które regulowałyby przyznanie klientowi ulgi w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu usług (własnych bądź innych podmiotów). Utarło się, że jest to tzw. promocja za zgodę marketingową. Po wysłuchaniu krótkiego radiowego komunikatu, w którym przedstawiciel UOKiK wypowiadał się na temat prawidłowości takiej praktyki, postanowiłam napisać na ten temat kilka zdań. Nie jest tajemnicą, że klienci niechętnie wyrażają dobrowolną zgodę na marketing. Obawy konsumentów skupiają się wokół możliwości utraty kontroli nad danymi oraz niechęcią wobec […]
Grudzień 22, 2016

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć niepowtarzalne Świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. Drodzy Czytelnicy! Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok niech obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia! Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański
Grudzień 15, 2016

„Kapitał zakładowy a wycena” – artykuł w KIKE#NEWS

W najnowszym, trzecim numerze KIKE#NEWS, znajduje się artykuł naszego autorstwa pt. „Kapitał zakładowy a wycena”, gdzie w ramach cyklu poświęconego restrukturyzacji przedsiębiorstw ISP, przybliżamy Czytelnikom tematykę kapitału zakładowego spółki i metod wyceny. W artykule staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy pomiędzy kapitałem zakładowym a wyceną zachodzi wzajemna relacja, a także podpowiadamy na jakim poziomie ustanowić kapitał w tworzonej/restrukturyzowanej spółce. Trzeci numer KIKE#NEWS wraz z naszym artykułem na stronie 9 dostępny jest tutaj. Zachęcamy do lektury!

Zapłacisz gotówką- stracisz koszty. Nowe zasady rozliczeń między przedsiębiorcami.

money-500x460

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady rozliczeń gotówkowych. Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000,00 zł (…).

Przypomnijmy, że do 31 grudnia 2016 r. rozliczenia za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczyły transakcji o wartości 15.000,00 euro.

Co bardzo ważne, w przypadku dokonania transakcji z pominięciem banku nie ma możliwości zaliczenia takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu (art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).


Czytaj dalej...