Kary pieniężne nakładane przez Prezesa UKE
Wesołych Świąt!
21 grudnia, 2018
Szykują się zmiany w Megaustawie
16 stycznia, 2019

Zauważamy w ostatnim czasie ponowny wzrost liczby wszczętych przez Prezesa UKE postępowań o nałożenie kary pieniężnej. Postępowania te dotyczą nieudzielenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji wymaganych Prawem telekomunikacyjnym oraz ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawą).

Podstawy prawne nałożenia kar to:

 • zmieniony w grudniu art. 7 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, z którego wynikał obowiązek złożenia sprawozdania dotyczącego rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz złożenia rocznego sprawozdania finansowego (przepis dotyczył przedsiębiorców, którzy uzyskali przychód w ostatnim roku obrotowym powyżej 4 mln zł);
 • uchylony w grudniu art. 7 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, z którego wynikał obowiązek złożenia sprawozdania dotyczącego rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych (przepis dotyczył przedsiębiorców, którzy uzyskali przychód w ostatnim roku obrotowym poniżej 4 mln zł);
 • 29 ust. 2 Megaustawy, który stanowi o obowiązku uzupełnienia informacji w SIIS (o karach za niewypełnienie obowiązku informacyjnego pisaliśmy tutaj);
 • 192 ust. 1 pkt 4 i 17 w zw. z art. 6 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymali od Prezesa UKE wezwanie, do przedstawienia dodatkowych informacji m.in. na formularzu COCOM.

W grudniu 2018 r. zmieniły się przepisy Prawa telekomunikacyjnego, w tym art. 209 ust. 1 pkt 1). To właśnie w oparciu o ten przepis Prezes UKE był zobowiązany do nałożenia kary za nieudzielenie informacji. Nowelizacja przepisów nie dotyczy jednak postępowań wszczętych przed wejściem w życie zmiany przepisów tj. przed 18 grudnia 2018 r. Dlatego też, jeżeli postępowanie zostało wszczęte przed tą datą, Prezes UKE wyda decyzję  i nałoży karę.

Wraz z nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego niewykonanie obowiązków informacyjnych jest karane jedynie fakultatywnie. Możemy więc spodziewać się postępowań jedynie w szczególnych przypadkach, gdy naruszenie było istotne. Jednak jak w praktyce zmiana przepisów wpłynie na działania Prezesa UKE, dowiemy się w przyszłości.

Od decyzji Prezesa UKE przysługuje prawo do odwołania się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa UKE. Termin na odwołanie to dwa tygodnie od otrzymania decyzji. Opłata sądowa wynosi 100 zł. Zanim jednak dojdzie do etapu odwoławczego, warto swoją argumentację przedstawić w odpowiedzi na wezwanie do przedstawiania przychodu, będącego podstawą do nałożenia kary.

W razie potrzeby pomocy w sporządzeniu odwołania lub w celu uzyskania większej ilości informacji można się z nami kontaktować przez formularz na okablowanych.pl lub telefonicznie 32 77 45 888.

7 Comments

 1. Krzysztof pisze:

  Obecny stan prawny zgodnie z którym odwołanie od decyzji UKE jest możliwe wyłącznie do SO w Warszawie jest głęboką patologią polskiego prawa. Taka sytuacja powoduje że urząd może w praktyce bezkarnie nakładać kary pieniężne w wysokości do 5 tys zł gdyż rachunek ekonomiczny powoduje że odwołanie się do SO w Warszawie ze względu na koszty procesowe jest po prostu nieopłacalne, chyba że ukarany ma 100% pewności że wygra proces.
  W przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych prawo nie pozwala skorzystać z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z KPA, przysługujące pozostałym obywatelom:
  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Administracja_teoria_dydaktyka_praktyka/Administracja_teoria_dydaktyka_praktyka-r2013-t-n2(31)/Administracja_teoria_dydaktyka_praktyka-r2013-t-n2(31)-s5-24/Administracja_teoria_dydaktyka_praktyka-r2013-t-n2(31)-s5-24.pdf
  “Przepis art. 206 ust. 2 pt stanowi, że w postępowaniu przed Prezesem UKE stosuje się przepisy k.p.a. ze zmianami wynikającymi z ustawy Prawo telekomunikacyjne. W wyroku z dnia 11 maja 2010 r., II GSK 586/2009, NSA wskazał, że ustawa Prawo telekomunikacyjne zawiera w pewnych zakresach unormowania procesowe odmienne od regulacji zawartych w k.p.a. i one w myśl
  zasady lex specialis derogat legi generali mają pierwszeństwo stosowania”
  Tak więc, mimo iż ukarana strona ma merytoryczne argumenty pozwalające na m.in. obniżenie wymiaru nałożonej kary, aspekt ekonomiczny zadecyduje że nie zdecyduje się na kosztowny proces z urzędem.
  Dobre prawo nigdy nie powinno odbierać możliwości odwołania się od decyzji urzędu z powodów ekonomicznych. Rodzi to głębokie poczucie niesprawiedliwości i frustrację w grupie obywateli objętych takimi regulacjami.

 2. Krzysztof pisze:

  Kosztów zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości w przypadku przegranej Pani nie uwzględnia oraz ewentualnych kosztów dojazdu do Warszawy jeśli SO sobie tego zażyczy ? Może Pani poda jakiego rzędu średnio są to koszty według stawek obowiązujących w stolicy ?

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Nie spotkałam się z podwójnymi kosztami zastępstwa w przypadku jakiejkolwiek przegranej w całej kancelaryjnej historii, a już na pewno nie w przypadku przegranej w sporze z UKE- to po pierwsze. Po drugie- koszty są określane przez rozporządzenie więc są ogólnopolskie (od Helu po Zakopane takie same). Nie ma czegoś takiego jak stawki warszawskie. Cenę biletu można sprawdzić na PKP (ja osobiście z Katowic dojeżdżam koleją), stawiennictwo z resztą jest nieobowiązkowe (więc w sumie dalej mamy tylko koszt odwołania i znaczka pocztowego).
   A skoro Pan pisze, że strona ma merytoryczne argumenty za obniżeniem to już w ogóle nie rozumiem twierdzenia o nieopłacalności odwołania.

 3. Marek pisze:

  Czy jeśli w grudniu 2018 dokonałem wykreślenia z rejestru PT to muszę złożyć sprawozdanie za 2018r. Bo właśnie zapomniałem i termin upłynął.

 4. Bartek pisze:

  Jakie 100zł? Koszty odwołania to 1000zł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*