Wzrost opłat sądowych w sprawach odwołań od decyzji Prezesa UKE
Realizacja wolnostojącego masztu telekomunikacyjnego tylko na podstawie pozwolenia na budowę?
8 sierpnia, 2019
Nowy obowiązek nałożony na ISP – przekazanie danych do GUS za 2019 rok
2 września, 2019

Z dniem 21 sierpnia 2019 roku nastąpił wzrost niemal wszystkich opłat sądowych. Jego skutki mogą być szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a zwłaszcza małych i średnich ISP, na których Prezes UKE nałoży karę na podstawie art. 209 PT.

Kilkukrotny wzrost opłat sądowych

Zmiany opłat sądowych nastąpiły przy okazji wprowadzania sporych zmian Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469).

Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy nowelizującej, opłaty za wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UKE lub zażalenia od wydanego przez niego postanowienia, wzrosły aż dziesięciokrotnie.

Przed dniem 21 sierpnia 2019 roku, opłata stała (niezależna np. od wysokości nałożonej kary) od odwołania od decyzji Prezesa UKE wynosiła 100 zł. Obecnie opłata ta wynosi 1.000 zł. Natomiast opłata od zażalenia od postanowienia wynosiła 50 zł, a w tym momencie wzrosła do kwoty 500 zł.

Wzrost opłat uzasadniono niespełnieniem przez ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych „zakładanych celów motywacyjnych i fiskalnych”. W przypadku wzrostu opłat od odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UKE, wskazano również na potrzebę ujednolicenia opłat, gdyż te same opłaty w przypadku środków zaskarżenia od rozstrzygnięć Prezesa UOKiK wynosiły odpowiednio 1.000 zł i 500 zł.

Skutki wzrostu opłat

Tak wysokie opłaty z pewnością będą prowadziły do zmniejszenia liczby wnoszonych środków odwoławczych od postanowień i decyzji wydawanych przez Prezesa UKE, zwłaszcza że wysokość opłaty sądowej jest stała, niezależnie od wysokości nałożonej kary.

Wniesienie odwołania może więc okazać się nieopłacalne dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zwłaszcza w sytuacji, w której wysokość nałożonej kary będzie zbliżona do wysokości opłaty sądowej.


Patrycja Cegiełka

Aplikant radcowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*