Nowy obowiązek nałożony na ISP – przekazanie danych do GUS za 2019 rok
Wzrost opłat sądowych w sprawach odwołań od decyzji Prezesa UKE
29 sierpnia, 2019
Zmiany zasad doręczeń w postępowaniu cywilnym a dochodzenie zaległości od abonentów
4 września, 2019

W dniu 29 sierpnia weszły w życie zmiany w treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, wprowadzone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Tym samym nałożono na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nowy obowiązek polegający na przekazaniu określonych danych do GUS (Głównego Urzędu Statystycznego).

Zakres przekazywanych danych

Zgodnie z nowym punktem oznaczonym jako 104a w tabeli zawierającej Informacje o przekazywanych danych, ISP powinni przekazywać dane adresowe i terytorialne o swoich abonentach – adres do korespondencji oraz adres zamieszkania, czyli danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 159 PT.

Dane powinny być przekazane w formie elektronicznej.

Terminy przekazania danych

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dane dotyczące abonentów powinny być przekazane GUS przez ISP dwukrotnie:
• do dnia 30 sierpnia 2019 roku (według stanu na dzień 31 marca 2019 roku)
• do dnia 28 lutego 2020 roku (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Oznacza to, że wprowadzenie tego obowiązku jest dość problematyczne dla ISP, gdyż na jego realizację przedsiębiorcy telekomunikacyjni mieli tak naprawdę… jeden dzień.

Komunikat na stronie GUS

Z uwagi na liczne zapytania kierowane przez ISP nie tylko do nas, ale też do GUS, na stronie internetowej GUS w dniu 30 sierpnia 2019 roku pojawiła się informacja, zgodnie z którą w sprawach technicznych i organizacyjnych oraz określenia możliwego terminu przekazania danych, zostanie nawiązany bezpośredni kontakt roboczy przez przedstawicieli Centrum Informatyki Statystycznej GUS z poszczególnymi operatorami, w terminie nie później niż do 5 września br.

W komunikacie wskazano również, że w razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy kontaktować się pod numerem telefonu Sekretariatu Centrum Informatyki Statystycznej (CIS): 22 608 – 31 – 44 lub wysyłać je na adres e-mailowy: cissek@stat.gov.pl.

Treść komunikatu GUS jest dostępna tutaj.

Patrycja Cegiełka
Aplikant radcowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*