Szykują się zmiany w Megaustawie
Kary pieniężne nakładane przez Prezesa UKE
16 stycznia, 2019
Zmiany w zakresie opodatkowania gruntu pod infrastrukturą przesyłową. Przypomnienie o deklaracjach na podatek od budowli telekomunikacyjnych.
22 stycznia, 2019

W ubiegłym miesiącu na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany Megaustawy oraz niektórych innych ustaw (projekt UD172).

Projekt nowelizacji został poddany szczegółowej analizie KIKE. Izba przygotowała stanowisko dotyczące projektu nowelizacji, wskazując te kwestie, które powinny zostać jeszcze doprecyzowane lub zmienione. Potrzebę wprowadzania niektórych zmian zakwestionowano.

Obecnie projekt jest w fazie opiniowania, co oznacza, że jego treść może ulec zmianie, niemniej jednak wynika z niego, że przedsiębiorców telekomunikacyjnych czeka wiele zmian, a część z nich na pewno będzie korzystna. Nie wiadomo jeszcze, kiedy projekt zostanie skierowany do Sejmu. Zmiany dotyczące postępowania przed Prezesem UKE w zakresie uzyskania dostępu do nieruchomości i budynku na podstawie art. 30 Megaustawy mają obowiązywać także dla postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji.

Zakres nowelizacji jest dość szeroki. Obejmuje on nie tylko Megaustawę, ale także m.in. ustawę o drogach publicznych, o lasach, prawo telekomunikacyjne, ustawę o własności lokali. Wiele z postanowień projektu nowelizacji wprowadza szereg udogodnień dla przedsiębiorców realizujących sieć nowej generacji – sieć 5G.

Do pozytywnych zmian należy zaliczyć m.in. obowiązek doręczania pism wspólnotom mieszkaniowym na adres wskazany w rejestrze REGON oraz wprowadzenie domniemania doręczenia pisma wspólnotom w razie braku ich odbioru mimo powtórnej awizacji, doprecyzowanie obowiązku nadleśniczych w zakresie określania warunków dostępu do nieruchomości Lasów Państwowych czy obniżenie opłat za udostępnienie pasa drogowego dróg publicznych.

Zaostrzone mogą zostać natomiast wymogi dotyczące elementów wniosku wydanie decyzji przez Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępu do nieruchomości i budynku na podstawie art. 30 Megaustawy poprzez obowiązek wskazania numeru  księgi wieczystej nieruchomości oraz dołączenia dowodu doręczenia wniosku udostępniającemu. Nadto, utrudniona może zostać legalizacja sieci już zbudowanej w budynku (Prezes UKE będzie mógł odmówić legalizacji sieci, jeżeli została ona zbudowana przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w złej wierze).

Zmianie mogą ulec także zasady raportowania stanu infrastruktury w SIIS – zgodnie z projektem nowelizacji, każda zmiana w zakresie posiadanej infrastruktury ma nastąpić w ciągu 60 dni od wystąpienia zmiany w zakresie posiadanej infrastruktury, a nie raz w roku, jak miało to miejsce do tej pory.

Nadto, zgodnie z projektowaną nowelizacją, instalacja telekomunikacyjna wybudowana w budynku na podstawie prawa budowlanego (w przypadku budowy budynku lub jego rozbudowy bądź przebudowy), miałaby stawać się częścią składową nieruchomości.

Projekt nowelizacji, wraz z opiniami organów rządowych i innych podmiotów, w tym KIKE, jest dostępny tutaj.

Nie wiadomo, czy wszystkie proponowane zmiany zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji projektu nowelizacji oraz w jakim zakresie zostaną one zatwierdzone przez Sejm i Senat. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwój sytuacji, o którym na pewno będziemy informować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*