Debata w Gazecie Prawnej – “Walka o Polski rynek 5G wkracza w decydującą fazę”
2 lutego, 2021
Kiedy dostęp do słupów na nowych warunkach?
25 lutego, 2021

W lipcu informowaliśmy Was o konsultacjach nowych warunków dostępu do słupów. Dziś znamy już treść decyzji wydanych przez Prezesa UKE w zwieńczeniu postępowań prowadzonych od 2018 r., określających ramowe warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA Operator S.A., innogy Stoen Operator sp. z o.o., ENEA Operator sp. z o.o. i PGE Dystrybucja S.A.

Co się zmieniło w stosunku do tego, co UKE pokazało nam w projektach? Niestety dość niewiele.

Utrzymano rozwiązanie polegające na zawieraniu przez strony umów ramowych (regulujących ogólne zasady dostępu) i umów szczegółowych (dotyczących konkretnej podbudowy słupowej). Umowa ramowa ma regulować procedurę dostępu, w tym określać terminy na wykonanie poszczególnych kroków przez OK i OSD oraz stanowić o tym, kiedy można naliczyć karę umowną. Co do wysokości kar umownych, to zasadniczo nie uwzględniono tu postulatów branży telekomunikacyjnej i pozostawiono kary na dość niskim poziomie. Podwyższono jednak limit kar z 1000 zł do 5000 zł.

Jak wyglądają opłaty za dostęp? UKE zdecydowało się zmienić aktualnie stosowany system rozliczeń, pozostając przy swojej propozycji pokazanej w konsultowanych projektach decyzji. Opłaty mają być liczone od każdego kabla podwieszonego na słupie. Za jeden kabel na słupie nN przedsiębiorca telekomunikacyjny zapłaci 1,73 zł netto, a za kabel na słupie SN 2,75 zł netto. Dodatkowo, operator korzystający ma pokryć koszty, jakie właściciel słupa poniesie z tytułu realizacji zamierzenia inwestycyjnego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Jedynie przykładowo wskazuje się tu koszty wyłączeń napięcia i koszty wywołane kolizją techniczną.

Zastrzeżono, że opłata za kable abonenckie mieści się w ustalonej stawce opłaty. Kabel abonencki został zdefiniowany jako kabel telekomunikacyjny służący dostarczaniu usług telekomunikacyjnych wyłącznie do jednego obiektu budowlanego i podłączeniu tego obiektu budowlanego do sieci telekomunikacyjnej OK, na odcinku od zakończenia sieci lub punktu styku znajdujących się w tym obiekcie budowlanym do najbliższego i umieszczonego na słupie elektroenergetycznym, rozdzielacza sygnału telekomunikacyjnego (splittera optycznego lub mufy światłowodowej) – wraz z osprzętem towarzyszącym.  To Wam pozostawiamy ocenę tego, czy nowy system rozliczeń sumarycznie faktycznie wpłynie na to, że branża telekomunikacyjna będzie płacić mniej za dostęp do słupów. Naszym zdaniem, nie dla każdego nowe zasady będą opłacalne.

Wykonywanie wszelkich prac na infrastrukturze podwieszonej na słupach ma wymagać co najmniej zgłoszenia do operatora sieci dostępowej. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie musiał zgłosić potrzebę usunięcia awarii swojej infrastruktury z co najmniej 12-grodzinnym wyprzedzeniem. Jego prawo do wykonania pomiarów czy przeglądów jest limitowane ilościowo oraz czasowo.

Jeśli chodzi o pozostałe zasady nowego dostępu do słupów, to odsyłamy do lektury rozstrzygnięć, które pewnie na dniach zostaną opublikowane na stronie internetowej BIP UKE.

Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Należy się jednak spodziewać tego, że branża energetyczna będzie wnosić o wstrzymanie tego rygoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*