Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta – zgoda konsumenta na płatności za dodatkowe usługi
XV Konferencjia KIKE- zapraszmy na wykład i szkolenie!
14 listopada, 2014
XV Konferencja KIKE za nami
24 listopada, 2014

Wertując nową ustawę o prawach konsumenta przypomniałam sobie sytuację sprzed niemal roku. Siedząc w poczekalni biura obsługi klienta jednego z większych dostawców usług telekomunikacyjnych na terenie Katowic (a dokładnie w poczekalni działu reklamacji), przysłuchiwałam się mimochodem, czego dotyczą składane reklamacje rozżalonych abonentów. Okazało się, że wszystkie osoby będące w kolejce przede mną, reklamowały bezzasadne naliczenie opłat za niezamówione usługi dodatkowe. Ja reklamowałam to samo…:)

Przychody dostawców usług z obszaru usług dodatkowych rosną, a pobieranie opłat za dodatkowe usługi, obok usługi zasadniczej przesyłu danych, stało się powszechne w branży telekomunikacyjnej.

Dotychczas nie było szczególnych unormowań dotyczących pobierania opłat za takie usługi, stąd często operatorzy, przez zastosowanie domyślnych opcji, uruchamiali je swoim abonentom, pobierając dodatkowe opłaty, dopóki abonent sam z nich nie zrezygnował (tak jak to było w moim przypadku).

Nowe przepisy chronią konsumentów

Nowa ustawa o prawach konsumenta chroni abonentów przed takimi działaniami. Zgodnie z treścią przepisu art. 10 nowej ustawy, przedsiębiorca musi uzyskać najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie (za usługi zasadnicze).

Inaczej mówiąc, jeżeli z przedstawionej konsumentowi informacji (zawartej umowy) wynika, że usługa dostępu telefonii ma kosztować miesięcznie np. 50 zł, to nie jest dopuszczalne domaganie się zapłaty za rozpoczęcie świadczenia dodatkowej usługi (np. usługi blokady połączeń czy przekierowania numeru za dodatkowe 5 zł miesięcznie) bez zgody konsumenta w tym zakresie. Konsument musi wyraźnie oświadczyć, że chce rozpoczęcia świadczenia dodatkowej usługi.

Obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług dodatkowych będzie naruszała praktyka polegająca na próbnym i początkowo darmowym uruchomieniu dodatkowej usługi (np. pakietu kanałów telewizyjnych) na oznaczony okres, a po upływie tego okresu ciągłe naliczanie opłat za uruchomioną usługę dodatkową.

W przypadku uruchomienia dodatkowej usługi bez wyraźnej zgody, po stronie konsumenta powstanie prawo do domagania się zwrotu uiszczonej płatności za świadczenie usługi. Oznacza to, że w przypadku domyślnego włączenia dodatkowej usługi, np. pakietu tematycznego programów TV, konsument będzie mógł z niej korzystać, a następnie (wykazując, iż nie udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług) może zażądać zwrotu uiszczonej już opłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*