Ważny wyrok SN dotyczący udostępniania danych abonenta na potrzeby postępowań o ochronę dóbr osobistych
Zapowiedź uszczelniania CRBR i dalsze zmiany w polskiej ustawie AML
6 sierpnia, 2020
Konsultacje PKE – planowane zmiany w rejestrze przedsiębiorców
19 sierpnia, 2020

6 sierpnia 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 78/19 rozpatrywał zagadnienie prawne, które wystosowane zostało przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Gdański sąd powziął wątpliwości dotyczące udostępniania danych osobowych abonenta na potrzeby postępowania sądowego o ochronę dóbr osobistych. Dokładna treść zagadnienia prawnego brzmiała:

Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych osobowych abonenta tej usługi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli to właśnie treści prezentowane za pośrednictwem Internetu mogą stanowić podstawę tego naruszenia i czy w tym przypadku podstawą udostępnienia tych danych na żądanie sądu cywilnego jest art. 159 ust. 2 punkt 4 ustawy prawo telekomunikacyjne?

Problematyka udostępniania danych podmiotom innym niż tzw. uprawnione podmioty (np. Policja), prokurator i sąd karny była od dłuższego czasu przedmiotem dyskusji zarówno w środowisku operatorów telekomunikacyjnych, jak również przedstawicieli doktryny prawniczej z gałęzi ochrony danych osobowych. O tym, że kwestia ta wzbudza wątpliwości od dłuższego niech świadczy obecność na blogu jednego z naszych wpisów – sprzed blisko 6 lat! Dość powiedzieć, że od tego czasu przybywało orzeczeń sądów cywilnych i administracyjnych, ale wątpliwości w dalszym ciągu nie zostały do końca wyjaśnione.

O tym, że zagadnienie jest istotne z puntu widzenia ochrony prawa do prywatności niech świadczy również fakt, że do sprawy włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem możliwość odmowy udostępnienia danych podmiotom prywatnym tak naprawdę skazywałaby wszystkie osoby zamierzające wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych na pozbawienie ich prawa do sądu.

W ramach rozpatrywanego dzisiaj zagadnienia prawnego Sąd Najwyższy uznał, że:

Sąd jest uprawniony – na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.) – do zażądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji pozwalających zweryfikować twierdzenie powoda, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany w sprawie.

Tym samym dopuszczono po stronie sądu cywilnego możliwość zobowiązania dostawcy usług telekomunikacyjnych do udostępnienia danych osoby, która dopuściła się naruszenia dóbr osobistych np. poprzez obraźliwy wpis na forum internetowym.

Uchwała nie ma co prawda mocy zasady prawnej, ale z pewnością może stanowić silny argument w rękach osób, które zamierzają ustalić dane naruszycieli ich dóbr osobistych w Internecie. Dla osób dopuszczających się obraźliwych wpisów orzeczenie powinno stanowić kolejną przestrogę, że anonimowość w sieci nie ma nieograniczonego charakteru.

Publikacji podlegała jedynie sentencja orzeczenia. Z szerszym komentarzem wrócimy po zapoznaniu się z całością uzasadnienia.

Jarosław Straś- radca prawny 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*