Ustanowienie służebności przesyłu bez konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez właścicieli nieruchomości
Media wieszczą zmierzch telemarketingu- co to oznacza dla ISP?
3 lutego, 2015
Spółki zombie w podwójnym ogniu! Czyli o usuwaniu z KRS podmiotów nieaktywnych.
11 lutego, 2015

Proces budowy sieci telekomunikacyjnej, jako obiektu liniowego, pociąga za sobą konieczność pozyskania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości. Nie zawsze jednak udaje się zawrzeć umowy nieprzewidujące żadnej odpłatności za korzystanie z gruntu. Wielu z Was zapomina, że z odpłatnością wiążą się obowiązki podatkowe (zarówno po stronie ISP jak i właściciela nieruchomości).

Do dnia 4 października 2014 roku istniała wątpliwość co do zwolnienia służebności przesyłu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczyło jedynie służebności gruntowych, choć sądy, w niektórych orzeczeniach rozciągały to zwolnienie na służebność przesyłu.

Zwolnienie z podatku PIT właściciela nieruchomości

4 października 2014 roku dodany został wśród zwolnień przedmiotowych w ustawie o PIT dodatkowy punkt, który stanowi wprost, iż wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu (często ustanawianej na potrzeby budowy sieci telekomunikacyjnej) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym nie ciążą żadne obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych.Zdjęcie0078 - Kopia

Kiedy zwolnienie nie znajdzie zastosowania?

Zwolnienie to dotyczy tylko służebności przesyłu, czyli ograniczonego prawa rzeczowego, dla ustanowienia którego wymaga się formy aktu notarialnego dla oświadczenia woli składanego przez właściciela nieruchomości. Zwolnienie nie obejmie więc przypadków, gdy umowa o ustanowienie służebności przesyłu zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej (nie dochodzi wtedy do ustanowienia służebności przesyłu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

Inne sposoby korzystania z nieruchomości a podatek PIT

W dalszym ciągu nie są objęte zwolnieniem podatkowym inne sposoby korzystania z nieruchomości, takie jak odpłatne udostępnianie nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub na podstawie cywilnoprawnych umów nienazwanych.

Przedsiębiorca powinien w takim przypadku sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przekazać ją podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik (art. 42a ustawy o PIT). Informacja ta powinna być przekazana do końca lutego następnego roku podatkowego. Taką informację stanowi formularz PIT-8C, którą podatnik powinien następnie uwzględnić przy wypełnianiu zeznania rocznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*