Jest jednak pewne miejsce…
20 lipca, 2017
Jak zalegalizować sieć w procedurze przed Prezesem UKE- decyzja.
4 sierpnia, 2017

Niemal za każdym razem, gdy ustalamy zakres prac związanych z przygotowaniem bądź modyfikacją wzorców umownych z zakresu telekomunikacji, to słyszymy od klientów, że wzorce powinny być możliwie jak najkrótsze. W zasadzie jest to najczęściej powtarzający się postulat. Krótsze – oznacza czytelniejsze. Zawsze wyjaśniamy, że choć bardzo byśmy chcieli, to niestety w dokumentach musi znaleźć się określona ilość informacji, narzucona przez ustawodawcę i trudno będzie radykalnie zmniejszyć objętość dokumentów.

Niestety, właściwie po każdej nowelizacji bądź uchwaleniu nowych aktów prawnych związanych z treścią wzorców, objętość umowy i regulaminu zmienia się jedynie w jedną stronę. Jak łatwo się domyślić, znacznie więcej dodajemy nowych postanowień, niż usuwamy starych. Objętość wzorców od wielu lat sukcesywnie rośnie.

Natomiast tym razem może być inaczej! Przynajmniej w zakresie dotyczącym samej umowy, bo objętość regulaminu jednak się zwiększy.

Właśnie trwają prace nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego, która wprowadzi szereg nowych rozwiązań, w większości ułatwiających zawieranie umów abonenckich oraz prowadzących do zwiększenia ich czytelności. Wraz z postępem prac legislacyjnych będziemy omawiać na Okablowanych wdrażane rozwiązania.

Dzisiaj zwracam uwagę, że zmieniony ma zostać przepis Prawa telekomunikacyjnego, stanowiący o tym, jakie informacje można przenieść z umowy abonenckiej do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W wyniku tej modyfikacji,  postanowienia dotyczące trybu i warunków dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania będą mogły się znaleźć w regulaminie!
Co to oznacza w praktyce? To, że w zasadzie umowę abonencką uda się zmieścić na jednej kartce papieru.

Uważamy, że to niezwykle korzystna zmiana przede wszystkim dla abonentów. Umowa w końcu stanie się czytelna i przejrzysta, a w jej treści znajdą się wyłącznie dane rzeczywiście interesujące abonenta kluczowe dla realizacji umowy. Wszystkie pozostałe informacje znajdą się w regulaminie.

Drugą dobrą wiadomością jest to, że informacje o zmianach i rozwiązaniu umowy mogą, ale nie muszą zostać przeniesione do regulaminu. Tym samym, w tym zakresie dotychczas zawarte umowy nie będą wymagały wprowadzania zmian i powiadamiania o nich abonentów.

Aktualnie projekt nowelizacji ustawy [LINK: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300107] znajduje się na etapie konsultacji społecznych, w których Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej bierze aktywny udział. Poinformujemy Was na blogu o publikacji stanowiska Izby do tego projektu.

Autorem tekstu jest Łukasz Jabłoński, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii itB Legal zajmuje się głównie obsługą prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym tworzeniem umów handlowych i wzorców umownych, problematyką uzyskiwania dostępu do nieruchomości oraz zagadnieniami związanymi z realizacją projektów wykorzystujących fundusze z UE.

1 Comment

  1. Łukasz Ławicki pisze:

    W mojej ocenie, patrząc z perspektywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych, najbardziej znaczące zmiany dotkną art. 201. Konkretnie chodzi mi o zapis wprowadzający możliwość ukarania przedsiębiorcy bez wydania zaleceń pokontrolnych. “Konia z rzędem” temu kto jest w stanie określić jakimi przesłankami będzie kierował się Urząd Komunikacji Elektronicznej przy podejmowaniu decyzji, którą “ścieżkę” postępowania zastosować wobec kontrolowanego przedsiębiorcy. Może się więc zdarzyć tak, iż przedsiębiorcy telekomunikacyjni przyzwyczajeni do otrzymywania zaleceń pokontrolnych mogą zostać niemile zaskoczeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*