SOKiK oddalił odwołanie ENEA od decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów!
Decyzja ramowa dla Tauron znów wykonalna!
13 grudnia, 2022
Sprawozdawczość infrastruktury w 2023 r. już na nowych zasadach
5 stycznia, 2023

ENEA Operator sp. z o.o. – tak jak pozostali operatorzy sieci elektroenergetycznych – złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia.

Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie, na której Sąd zamknął przewód sądowy i oddalił odwołanie ENEA, wskazując na brak jego zasadności. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd odniósł się między innymi do celów uchwalenia przepisów Megaustawy, tj. konieczności obniżenia kosztów budowy sieci telekomunikacyjnych poprzez ułatwienie współkorzystania z istniejącej infrastruktury technicznej, przywołał także motywy tzw. dyrektywy kosztowej. Sąd przychylił się do metodologii wyliczenia opłaty za dostęp do jednego słupa przyjętej przez Prezesa UKE, podkreślając przy tym, że Enea niejako sama pozbawiła się możliwości obrony swoich praw w tym zakresie, gdyż nie dostarczyła na etapie postępowania administracyjnego konkretnych i kompletnych danych rachunkowych, pozwalających określić koszy udostępnienia słupa na poziomie innym, niż wskazał Prezes UKE w swoje decyzji. Sąd odniósł się także do określenia opłat w tej samej wysokości dla wszystkich OSD, uznając iż takie rozstrzygnięcie Prezesa UKE mieści się w zakresie uznania administracyjnego Prezesa UKE (instytucja zapewniająca organowi administracji publicznej pewną elastyczność w zakresie formułowania decyzji).

Wyrok wydany w sprawie ENEA jest nieprawomocny – co oznacza, że po zawnioskowaniu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia i jego doręczeniu, ENEA Operator sp. z o.o. będzie mogła złożyć apelację w tej sprawie.

Koniec roku obfituje w dobre informacje z zakresu dostępu do podbudowy słupowej OSD- przypominamy, że 15 listopada 2022 r. sąd oddalił wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji ramowej wydanej dla Tauron.

Kamila Mizera- Płaczek – radca prawny 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*