Pamiętajcie o prawidłowym zgłoszeniu planów inwestycyjnych! Macie czas do 30 sierpnia.
Stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego i Megaustawy
9 sierpnia, 2017
Ile razy musisz rozpatrzyć reklamację klienta?
7 września, 2017

Przypominamy, że pierwszego sierpnia rozpoczęły się konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Wyniki konsultacji oraz dane przekazane Prezesowi UKE w ramach inwentaryzacji będą podstawą dla wyznaczenia obszarów białych NGA dla III konkursu w ramach I osi POPC.

Mając na względzie skalę sprzeciwu dla obszarów wyznaczonych w poprzednich konkursach warto by wszyscy zainteresowani sumiennie i rzetelnie zgłosili swoje plany inwestycyjne (mimo, że sezon urlopowy w pełni).

Szczegółowe zasady zgłaszania planów inwestycyjnych, w tym Instrukcję Użytkownika Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej  znajdziesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (tutaj).

Zgłoszeniu podlegają inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. W zgłoszeniu planu należy wskazać:

 • pojedyncze punkty adresowe, które będą objęte inwestycją,
 • technologię,
 • szacowaną  wartość,
 • wstępny harmonogram realizacji inwestycji.

Należy pamiętać, że w konsultacjach można zgłosić również zakończone inwestycje, które nie zostały sprawozdane w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE za 2016 r., czyli inwestycje, które zakończyły się już w 2017 roku. Istotne jest to, że plan inwestycyjny, by mógł zostać uznanym za wiarygodny, musi zostać potwierdzony co najmniej dwoma dokumentami, z których musi wynikać, że inwestycja jest rzeczywiście planowana (poprzez poczynienie wstępnych kroków zmierzających do jej realizacji) oraz, że inwestor dysponuje wystarczającym zapleczem finansowym, pozwalającym na jej sfinansowanie.

Przykładowe dokumenty, jakie można złożyć by uwiarygodnić rzeczywiste planowanie inwestycji i posiadanie środków na jej zrealizowanie, wymienione zostały w Zasadach Poniżej wskazujemy przykłady:

 1. rzeczywiste i faktyczne ujmowanie inwestycji w planach biznesowych można potwierdzić między innymi oświadczeniem, uchwałą organu uprawnionego na podstawie umowy lub statutu  do podejmowania wiążących decyzji inwestycyjnych; projektem budowlanym lub projektem sieci, zezwoleniem na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, umową o dostępie do budynków lub infrastruktury technicznej, itp.),
 2. posiadanie (bieżące lub możliwe) środków własnych lub pozyskanych na rynku komercyjnym na zabezpieczenie sfinansowania planowanych inwestycji można potwierdzić wyciągiem z rachunku bankowego, umową kredytu/pożyczki, promesą bankową, wyciągiem z rocznego sprawozdania finansowego, bilansem rachunkowym,itp.).

Wymienione dokumenty mają charakter przykładowy.  Co ważne, złożenie dokumentów niepełnych lub potwierdzających wyłącznie jedną okoliczność nie będzie podstawą dla uznania, że plan jest wiarygodny. Rzetelne potwierdzenie swoich zamiarów inwestycyjnych jest o tyle ważne, że zgłaszający nie zostanie wezwany do uzupełnienia braków lub złożenia bardziej wiarygodnych pism.

Termin konsultacji upływa 30 sierpnia 2017 r.

1 Comment

 1. specus pisze:

  pomysł na zorganizowanie konsultacji w okresie wakacyjny oraz wyznaczenie terminu 30 dni na złożenie planów inwestycyjnych na 3 lata do przodu jest zwykłym chamstwem bo nie jest możliwe spełnienie wymogów formalnych konsultacji w tak krótkim okresie

  kiedy ta banda nierobów na urzędniczych stołkach zrozumie że szczegółowe planowanie inwestycji z takim wyprzedzeniem przy tak często zmienianym prawie i tak niejednoznacznym jest czystym idiotyzmem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*