PKE – odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy zamiast zwrotu ulg – cz. 1
15 września, 2020
Konsultacje PKE- odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy (urządzenie końcowe)– cz. 2
17 września, 2020

Nie samym PKE żyją prawnicy zajmujący się telekomunikacją. Warto pamiętać, że w dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane – dalej PB (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 471 – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471).

I choć sama nowelizacja nie wprowadza rewolucyjnych rozwiązań, a raczej porządkuje przepisy określające, jakie prace/budowy wymagają dopełnienia formalności administracyjno – prawnych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie, sporządzenie planu sytuacyjnego, brak obowiązków zgłoszeniowych) to warto się z nią zapoznać. O projektowanej najnowszej zmianie pisaliśmy już również na blogu: https://okablowani.pl/projektowane-zmiany-w-prawie-budowlanym/. Nowelizacja wprowadza nowy układ porządkowy. Od 19.09.2020 bezpośrednio w art. 29 ust. 1, 2, 3 i 4 PB znajdziemy wykaz budów i robót, które zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a jednocześnie wymagają zgłoszenia oraz takich, które nie wymagają żadnych z tych działań. Każdy z przepisów art. 29 PB (ust. 1-4) regulować będzie odrębną kategorię, zatem nie trzeba już będzie porównywać treści art. 29 i art. 30 PB, żeby ustalić jakie formalności wymagane są w danym przypadku.

Przepisy nie zmniejszają obowiązków budowlanych związanych z telekomunikacją, ale jednoznacznie rozstrzygają przynajmniej jeden problem prawny powstały w toku licznych nowelizacji PB, o którym pisaliśmy już na blogu:

https://okablowani.pl/gdzie-kucharek-szesc-tam-nie-ma-co-jesc-czyli-jak-to-jest-z-budowa-podbudowy-slupowej-dla-telekomunikacyjnych-linii-kablowanych/

Obecna nowelizacja PB była projektowana równolegle do nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie w październiku 2019 r. W tzw. międzyczasie PB zostało kilkukrotnie znowelizowane i niestety nie zawsze uwzględniano poprzednie zmiany (np. zwolnienia budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, z jednoczesnym zobowiązaniem do zgłoszenia). Nowe brzmienie przepisów jednoznacznie będzie potwierdzać, iż budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenie jest obowiązkowe (co niektórzy z Was chcieli kwestionować z powodu błędu ustawodawcy).

Z tego względu wydaje się, że zmiana może być korzystna dla rynku, albowiem zmniejsza wątpliwości związane z procesem inwestycyjnym w telekomunikacji w zakresie słupów. Odnosząc się natomiast do pozostałych kategorii obiektów telekomunikacyjnych, to nowelizacja nie wprowadza rewolucyjnych zmian.

Nowelizacja wprowadza jednak zmiany w zakresie projektu budowlanego, zatem projektanci powinni się szczegółowo zapoznać z treścią nowych przepisów.

Tadeusz Caputa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*