Nowe wpłaty na rzecz PISF, czyli NETFLIX tak jak kino i… operator telewizji kablowej
Obowiązek raportowania danych do PIT
6 maja, 2020
E-Sport – podatek od nagrody – kto, co, komu, gdzie i jak?
14 maja, 2020

30 kwietnia Sejm uchwalił kolejną część pakietu antykryzysowego. Tym razem jest to ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0). Ustawa zakłada m.in. pozyskanie dodatkowych środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla sektora kultury. Zmiany w ustawie o kinematografii zakładają objęcie podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD) opłatą, która przeznaczona ma zostać dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).

Okres społecznej kwarantanny spowodował wzmożone zainteresowanie ofertą podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD). Zdaje się, że nie uszło to również uwadze autorom rządowego projektu Tarczy Antykryzysowej 3.0, gdyż zdecydowali o objęciu tych podmiotów daniną publiczną w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Środki przeznaczone będą na Polski Instytut Sztuki Filmowej, który zgodnie z ustawą o kinematografii realizować ma zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w tym m.in. tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej.

Wśród podmiotów dostarczających VOD z najwyższymi przychodami za 2019 najwyżej plasują się NETFLIX, IPLA (Polsat) i Player.pl (TVN). Przykładowo wpłata na rzecz PISF w przypadku NETFLIX miałaby wynosić 6 439 686 złotych. Takie prognozy zakłada uzasadnienie do projektu Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Z obowiązku wpłaty zwolnione jednak będą podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną będące mikroprzedsiębiorcami, których liczba użytkowników wszystkich udostępnionych publicznie audiowizualnych usług medialnych w roku poprzedzającym, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wpłaty na rzecz PISF dokonywane przez podmioty świadczące usługi VOD będą przekazywane w okresach kwartalnych.

Przypomnijmy, że dotychczas podmiotami zobowiązanymi do dokonywania wpłat na rzecz PISF w wysokości 1,5% przychodów były m.in. podmioty prowadzące kina, nadawcy programu telewizyjnego, operatorzy platform cyfrowych, ale również operatorzy telewizji kablowych.

Nie wszyscy operatorzy sieci kablowej mają tego świadomość, ale zgodnie z ustawą o kinematografii również oni są zobowiązani do dokonywania wpłat na rzecz Instytutu. Opłata w ich przypadku wynosi 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu przychodów pochodzących z opłat za dostęp do reemitowanych programów telewizyjnych oraz świadczenia usług reemisji.

Jarosław Straś

Radca prawny 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*