Dostęp do nieruchomości w czasach epidemii
10 kwietnia, 2020
Spółki handlowe kontra COVID-19-aktualizacja
15 kwietnia, 2020

Koniec marca już dawno za nami, a co za tym idzie upłynął już termin na składanie sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej i posiadanej infrastruktury . Z informacji ujawnionych przez TELKO.in wynika, że około 30 % operatorów nie przekazało danych o swoich usługach i infrastrukturze w terminie ustawowym, tj. do 31 marca.

W związku z epidemią operatorom nie grozi jeszcze kara za niewykonanie obowiązku sprawozdawczego w terminie. Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 Tarczy antykryzysowej 2.0.[1] Prezes UKE nie wszczyna postępowania w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku określonego w art. 7 PT (sprawozdanie z prowadzonej działalności telekomunikacyjnej na formularzu F00) lub obowiązku przewidzianego w art. 29 Megaustawy (w zakresie uzupełnienia danych w SIIS), jeżeli dane zostaną uzupełnione w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

W związku z tym – jeżeli jesteś w grupie 30 % przedsiębiorców, którzy nie wykonali obowiązków sprawozdawczych – nie dostarczyłeś formularza F00 lub nie uzupełniłeś danych w SIIS – masz na to czas do 30 kwietnia.  Udzielenie kompletnych informacji w terminie uchroni Cię przed karą, której wartość może wynieść nawet 3 % przychodu uzyskanego w poprzednim roku.

Niezależnie od powyższych zmian, Tarcza antykryzysowa 2.0. przewiduje również możliwość odstąpienia przez Prezesa UKE od wymierzenia kary przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w przypadku, gdy do naruszenia przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne doszło bezpośrednio w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). Jeżeli więc wystąpi inna okoliczność, która w normalnych warunkach skutkowałaby nałożeniem kary na gruncie Prawa telekomunikacyjnego, możliwe jest uchylenie się od skutków naruszenia, powołując się na okoliczności związane z epidemią. Ważne jednak, by w takich przypadkach zbierać dokumenty i inne dowody potwierdzające, że do naruszenia doszło w wyniku okoliczności związanych z aktualną sytuacją w państwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*