Konsultacje PKE – wykreślenie z rejestru bez decyzji?
Konsultacje PKE – planowane zmiany w rejestrze przedsiębiorców
19 sierpnia, 2020
Konsultacje PKE– nowe wymogi przy zawieraniu umowy o świadczenie usług z abonentami
21 sierpnia, 2020

W poprzednim wpisie dotyczącym Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE) informowaliśmy o planowanych zmianach związanych z wpisami do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Informowaliśmy też o tym, że po nowelizacji przedsiębiorcy już wpisani w rejestrze będą mieć 6 miesięcy na dostosowanie wpisów do nowego stanu prawnego, pod sankcją wykreślenia.

Dotychczasowe prawo telekomunikacyjne nie nakazywało wprost wydawania decyzji administracyjnej w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru PT. Z naszej praktyki wynika, że UKE nie traktuje wykreślenia jako czynności, którą powinno poprzedzić wydanie decyzji administracyjnej, a co za tym idzie – przedsiębiorca może nawet nie wiedzieć, że został wykreślony z rejestru PT, nie mówiąc o możliwości odwołania się od takiej czynności. Niestety, obecny projekt PKE nie koryguje tego błędu legislacyjnego.

Projektowany art. 13 PKE niemalże powiela treść dotychczasowego art. 12a prawa telekomunikacyjnego, a szkoda, bo Prawo Komunikacji Elektronicznej to idealna okazja, aby jednoznacznie wskazać, że wykreślenie powinno poprzedzić wydanie decyzji administracyjnej. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ bez wydania decyzji przedsiębiorca może nawet nie wiedzieć, że został wykreślony z rejestru, a to ma dalsze skutki – jeśli po wykreśleniu nadal wykonywał działalność telekomunikacyjną, to wykonywał ją w zakresie nieobjętym wpisem, a zatem – w myśl art. 12b prawa telekomunikacyjnego (i projektowanego art. 16 PKE), może mieć problem z ponownym uzyskaniem wpisu.

Jeśli ostateczna wersja PKE nie skoryguje wyżej opisanej nieścisłości, jaka istniała w prawie telekomunikacyjnym, to operatorzy będą zmuszeni pilnować, czy czasem Prezes UKE nie wykreślił ich z RPT z powodów wskazanych w art. 13 PKE, szczególnie jeśli nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy, które skutkowało wykreśleniem z CEIDG lub KRS, a przedsiębiorca zapomniał zaktualizować wpis, lub w razie niewypełnienia obowiązków sprawozdawczych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych za kolejne 2 lata.

Anna Szura – prawnik 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*