Konsultacje PKE – nowe możliwości autoryzacji użytkowników
Konsultacje PKE – zachowanie ciągłości usług przy zmianie dostawcy Internetu
8 września, 2020
Konsultacje PKE – jednostronna zmiana umowy czyli klauzula modyfikacyjna po nowemu
9 września, 2020

Autoryzacja nowych abonentów bywa problematyczna dla wielu operatorów oferujących zawieranie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej. Niektórzy bowiem jeszcze nie przyzwyczaili się do istnienia tego obowiązku i nie wypracowali najwygodniejszej dla siebie metody autoryzacji. W projektowanym aktualnie Prawie Komunikacji Elektronicznej ustawodawca nie zamierza wprowadzać radykalnych zmian w zakresie tej kwestii, ale jednak i ona nie pozostanie nienaruszona.

Proponowana zmiana polega m.in. na zaoferowaniu dostawcom usług nowej możliwości potwierdzenia danych podanych przez abonenta drogą elektroniczną. Najprościej rzecz ujmując, ma to polegać na porównaniu wizerunku abonenta widocznego w czasie transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego abonenta zawartym w dokumencie tożsamości oraz na weryfikacji czy imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego i termin jego ważności podane przez abonenta, zgadzają się z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych. Posługiwanie się nową możliwością będzie wymagało uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji, który jest odpłatny.

Nowemu sposobowi autoryzacji towarzyszy przyznanie nowej kompetencji Prezesowi UKE co do kontroli poprawności używania nowej metody autoryzacji oraz zawieszenia możliwości korzystania z niej przez dostawcę usług w przypadku uznania, że dostawca usług dokonuje weryfikacji niezgodnie z ustawą lub bez zachowania należytej staranności.

Kamila Mizera – radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*