Kary Prezesa UKE za niewypełnianie obowiązku informacyjnego o posiadanej infrastrukturze (SIIS)
Ponaglenie zamiast zażalenia na bezczynność organu administracyjnego – nowelizacja postępowania administracyjnego.
11 lipca, 2017
Jest jednak pewne miejsce…
20 lipca, 2017

W ostatnim czasie otrzymujemy informacje o karach pieniężnych nakładanych przez Prezesa UKE na przedsiębiorców telekomunikacyjnych za przekazanie nieprawdziwych danych (lub brak ich przekazania) przewidzianych w art. 29 ust. 2 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Przypomnijmy, że chodzi o obowiązek przekazywania Prezesowi UKE do 31 marca aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym i kompletnych danych o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Maksymalna kara jaką może nałożyć Prezes UKE to 3% przychodu karanego podmiotu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość kary nałożonej na konkretnego przedsiębiorcę powinna uwzględniać możliwości finansowe strony, jej dotychczasową działalność oraz zakres naruszenia.

Kara powinna być przede wszystkim proporcjonalna do zakresu naruszenia. 

Analizując kilka decyzji o nałożeniu kary pieniężnej zauważyliśmy niepokojące zjawisko. Mianowicie, nieproporcjonalnie wysokie kary rzędu kilku/ kilkunastu tysięcy złotych nakładane są np. za podanie kilku błędnych punktów adresowych (w skali kilku tysięcy prawidłowych wskazań). Równie wysokie kary nakładane są za nieznaczne spóźnienia w wypełnianiu obowiązku. W wielu przypadkach, już na pierwszy rzut oka widać dużą dysproporcję wielkości kary w odniesieniu do zakresu naruszenia.

Należy pamiętać, iż od decyzji w sprawie nałożenia kary przysługuje prawo do odwołania się do Sądu Okręgowego  w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa UKE. Termin na odwołanie to dwa tygodnie od otrzymania decyzji. Opłata sądowa wynosi 100 zł.

W razie potrzeby pomocy w sporządzeniu odwołania lub w celu uzyskania większej ilości informacji można się z nami kontaktować przez formularz na okablowanych.pl lub telefonicznie 32 77 45 888.

6 Comments

 1. Krzysztof pisze:

  Czy w tym przypadku nie można skorzystać z “wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy” zgodnie z Art. 127. § 1 K.P.A. jeśli ukarana strona nie zgadza się z wysokością nałożonej kary na podstawie uzasadnienia w decyzji lub w międzyczasie zaszły inne okoliczności mogące mieć wpływ na obniżenie nałożonej kary ?

 2. Krzysztof pisze:

  Mała pomyłka, powinno być zgodnie z Art. 127. § 3 K.P.A

  • Ewelina Grabiec pisze:

   Odwołania w sprawie kar składa się na podstawie art. 479(58) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego. To nie jest klasyczne odwołanie od decyzji administracyjnej.

 3. CZK7 pisze:

  Nam UKE wlepiło karę 10 000 zł za niezłożenie w terminie formularza z art. 180g ust 1 PT – UWAGA – pustego, zerowego formularza, gdyż nie było żadnych danych… Kiedy odwołaliśmy się od tej decyzji do sądu, sąd stanął po stronie UKE, a kiedy złożyliśmy apelację, sąd ją oddalił uzasadniając to w ten sposób, że z powodu niedostarczenia przez spółkę niniejszych danych Prezes UKE nie mógł dokonać pełnej analizy aktualnego rynku telekomunikacyjnego, a zatem mogło dojść do sfałszowania danych na rynku. Jakich danych, ja się pytam? Jeśli formularz był zerowy, więc nie było mowy o żadnych danych i jakimkolwiek ich wpływie zakłócającym obraz i statystyki rynku telekomunikacyjnego.

 4. Heinz_Guderian pisze:

  Nie o taką Polskę walczyłem w 39′ !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*