Jak zacząć płacić 1,73 zł za dostęp do słupa niskiego napięcia?
Kiedy dostęp do słupów na nowych warunkach?
25 lutego, 2021
Zgody na dostęp do nieruchomości a warunki ramowe na korzystanie ze słupów. Obalamy mity!
3 marca, 2021

Wielu ISP wzniosło „lampkę szampana” po otrzymaniu informacji o tym, że Prezes UKE zdecydował się określić ramowe warunki dostępu do podbudowy słupowej i wprowadzić w tych warunkach nową, niższą stawkę opłaty. Duża część tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych pozostaje jednak w błędnym przekonaniu, że od dnia 12 lutego 2021 r. (albo też po upływie 90 dni od dnia doręczenia decyzji Prezesa UKE poszczególnym operatorom sieci elektroenergetycznych) automatycznie w zawartych przez nich umowach zmieni się wysokość opłat. Otóż, tak nie będzie.

Jeśli chcesz zacząć płacić za dostęp do słupów według nowej stawki, musisz wykazać się aktywnością. Zmiana stawki w umowach o współkorzystaniu z podbudowy słupowej (nazywanych umowami najmu, dzierżawy, umowami o dostępie, itp.) wymaga zainicjowania przez jedną ze stron umowy odpowiedniej procedury opisanej w przepisach znanej Ci, tzw. Megaustawy. Nie czarujmy się – takich postępowań nie będą wszczynać właściciele słupów, bo uzyskiwanie niższych wpływów, nie jest w ich interesie. Aczkolwiek pobożnie życzę wszystkim ISP, by było inaczej.

Zacznij od odnalezienia umów, które masz zawarte z tzw. wielką piątką energetyczną (czyli TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA Operator S.A., innogy Stoen Operator sp. z o.o., ENEA Operator sp. z o.o. i PGE Dystrybucja S.A.), a także ewentualnych aneksów i porozumień do tych umów. Ustal, co tak naprawdę wymaga zmiany (uwaga – dodatkowe opłaty czy warunki zmiany stawki opłaty mogą pojawiać się także w innych częściach umowy niż w paragrafie określonym jako „opłaty” czy „warunki rozliczeń”). Kolejno, przygotuj odpowiedni wniosek o wszczęcie negocjacji z właścicielem słupów, proponując odpowiednie, konkretne zmiany do umowy. Właściwe przeprowadzenie negocjacji jest bardzo ważne, bowiem warunkuje możliwość późniejszego zwrócenia się do Prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej aneks do umowy (na wypadek, gdyby negocjacje okazały się bezowocne).

Nie musisz tego wszystkiego robić sam. Aktualnie mamy sporo takich postępowań w toku oraz wiele zebranych doświadczeń z zakresu zmiany umów o dostępie do słupów. Nie musimy Ci przypominać, że dysponujemy też odpowiednią wiedzą. Jeśli tego potrzebujesz, udzielimy Ci niezbędnego wsparcia, podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na co czekasz?

Kamila Mizera – radca prawny 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*