Zgody na dostęp do nieruchomości a warunki ramowe na korzystanie ze słupów. Obalamy mity!
Jak zacząć płacić 1,73 zł za dostęp do słupa niskiego napięcia?
3 marca, 2021
Pierwsze koty za płoty, czyli druga decyzja Prezesa UKE na dostęp do latarni oświetleniowych
29 marca, 2021

Jak już pewnie wiecie, Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Od tego czasu, w środowisku operatorskim krąży wiele szkodliwych mitów na temat konsekwencji jakie niosą za sobą te decyzje. Pierwszy z nich (o tym, że stawki za słupy nie znajdą automatycznego zastosowania do już zawartych umów) obaliliśmy tutaj.

Dziś rozprawiamy się z największym przekłamaniem- tj. o zgodach na dostęp do nieruchomości, a w zasadzie o braku konieczności ich pozyskiwania.

MIT: Nie ma konieczności pozyskiwania zgód właścicieli nieruchomości oraz decyzji lokalizacyjnych na kable podwieszane na podbudowie słupowej sieci elektroenergetycznej. 

PRAWDA: Istnieje obowiązek pozyskiwania zgód właścicieli nieruchomości oraz decyzji lokalizacyjnych. OSD nie mogą warunkować udostępnienia słupów od przedstawienia zgód na dostęp do nieruchomości czy decyzji lokalizacyjnych. 

Dlaczego Prezes UKE nie może zwolnić z pozyskiwania zgód na dostęp do nieruchomości?

Wykonywanie prac na  podbudowie słupowej OSD nie zwalania przedsiębiorców telekomunikacyjnych z obowiązku uzyskiwania zgód właściwych podmiotów na wykonywanie takich prac. W szczególności, do wykonania prac w zakresie podwieszenia kabli oraz do późniejszego korzystania z nieruchomości w celu eksploatacji tak zawieszonych kabli, może być wymagana zgoda właściciela nieruchomości, na której podbudowa słupowa jest posadowiona lub nad którą będzie podwieszony kabel.

Obowiązek uzyskiwania zgód właściwych podmiotów na wykonywanie prac na danych nieruchomościach nie dotyczy jednak relacji występującej pomiędzy  ISP a OSD, a dotyczy jedynie relacji pomiędzy przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a dysponentami nieruchomości (np. właścicielami nieruchomości). To, czy operator uzyska, czy też nie uzyska tytułu prawnego do nieruchomości, na których znajduje się podbudowa słupowa czy przebiega linia elektroenergetyczna, a z których zamierza także korzystać, nie powinno wpływać w żadnym zakresie na stosunek prawny pomiędzy nim a OSD. To OK wykonujący prace, nie posiadając zgody (umowy) na wykonywanie tych prac, naraża się na wystąpienie przeciwko niemu z roszczeniami właścicieli nieruchomości.

Słupy OSD zostały na danej nieruchomości posadowione najczęściej za zgodą jej właściciela lub innego uprawnionego podmiotu (np. użytkownika wieczystego), o tyle w sytuacji podwieszenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kabla na  podbudowie słupowej bez zgody właściwego podmiotu, za naruszenie prawa własności będzie on odpowiadał osobiście. W takiej sytuacji, właścicielowi nieruchomości nie będą zaś przysługiwały roszczenia wobec OSD.

To właśnie tymi motywami kierował się Prezes UKE odrzucając możliwość warunkowania udostępnienia infrastruktury technicznej OSD od uprzedniego pozyskania przez operatora i przekazania OSD tytułów prawnych do nieruchomości, nad którymi przebiegać mają kable telekomunikacyjne. Prezes UKE nie ma żadnych kompetencji by ingerować w relacje pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a dysponentami nieruchomości czy zarządcami pasów drogowych.

2 Comments

  1. Leszek pisze:

    No cóż, nic dodać, nic ująć.
    Szkoda tylko, że to teoria a praktyka to dwie różne sprawy. OSD (np. Tauron, PGE) mają własne wymagania, wytyczne (a UKE chyba nie specjalnie sie boją), i żądają przedstawienie różnych zgód, pozwoleń lub w najlepszym wypadku oświadczenia, że takie zgody zostały pozyskane. ISP na ogół się dostosowują bo nie mają innego wyjścia, pomimo, iż wiedzą że OSD nie ma prawa żadać. Niktórzy próbuja z tym walczyć, ale większość odpuszcza….

    • Ewelina Grabiec pisze:

      ISP w zawartych umowach i wydanych warunkach technicznych mają zawarte obowiązki, o których Pan pisze. To fakt. Ramowe warunki Prezesa UKE nie zastąpią obecnych umów- trzeba zainicjować zmianę i powalczyć o swoje. Wielu ISP już aktywnie działa w tym temacie. Trzeba powalczyć o swoje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*