Pierwsze koty za płoty, czyli druga decyzja Prezesa UKE na dostęp do latarni oświetleniowych
Zgody na dostęp do nieruchomości a warunki ramowe na korzystanie ze słupów. Obalamy mity!
3 marca, 2021
Kompendium wiedzy o przetargach na usługi telekomunikacyjne i nie tylko
2 kwietnia, 2021

Nie tak dawno, bo dwa miesiące temu, informowaliśmy na blogu o publikacji przez Prezesa UKE projektu pierwszej decyzji w sprawie dostępu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do latarni (słupów) oświetleniowych. Niewiele czasu minęło, a już możemy się pochwalić publikacją przez Prezesa UKE drugiego projektu decyzji w tym przedmiocie[1]. Powracamy do tego tematu, bo naszym zdaniem jest to spory sukces dla całej branży, który w pewnym stopniu może wyznaczyć nowe trendy w budowie sieci telekomunikacyjnych.

W obu przypadkach chodziło w zasadzie o dostęp do latarni, którymi dysponowała gmina, z tym że w pierwszym postępowaniu udostępniającym była spółka miejska. Jeśli chodzi o warunki dostępu, to stanowią one w pewnym stopniu odwzorowanie tych zasad, które Prezes UKE przyjął w decyzjach określających ramowe warunki dostępu do słupów należących do przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Istotne jest to, że przyjęto tu stawkę opłaty w wysokości tożsamej z tą, według której następować mają rozliczenia za dostęp przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do podbudowy słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Drugi z projektów decyzji potwierdza niewątpliwie początek nowej praktyki w zakresie korzystania z latarni oświetleniowych oraz wydawania w tym przedmiocie decyzji przez Prezesa UKE. Utwierdza on nas też w przekonaniu, że jeśli ktoś wciąż wahał się, czy planować swoją inwestycję telekomunikacyjną z wykorzystaniem latarni oświetleniowych lub wstrzymywał się z dochodzeniem swoich praw przed Organem, to nie powinien dłużej zastanawiać się nad tym tematem czy czekać z podjęciem skonkretyzowanych działań.

Kamila Mizera- radca prawny

[1] https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-fiberway,1549.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*