Podatek od budowli telekomunikacyjnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego- w oczekiwaniu na nowelizację
23 sierpnia, 2023
Ruszył drugi nabór wniosków w ramach KPO
5 września, 2023

Jak już wiadomo, inwentaryzacja sieci i usług od bieżącego roku odbywa się na nowych zasadach. Nie tylko zmianie uległy elementy infrastruktury podlegające raportowaniu oraz system, przy użyciu którego należy przekazać dane, lecz również daty, w jakich należy przekazać poszczególne dane.

Przypominamy, że 31 sierpnia upływa termin na przekazanie po raz drugi w tym roku, danych o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadane w postaci elektronicznej informacje o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Powyższy termin nie został przedłużony, jak to miało miejsce z pierwszą częścią inwentaryzacji.

W tej inwentaryzacji przekazywane są dane za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca. Jeśli zatem po 30 czerwca pojawiła się jakaś nowa infrastruktura, to wówczas nie powinna być ona uwzględniana w inwentaryzacji. Podobnie z infrastrukturą, która została zlikwidowana po tej dacie – jeśli infrastruktura ta istniała według stanu na dzień 30 czerwca, to powinna zostać uwzględniona przy przekazywaniu danych do UKE.

Bieżąca inwentaryzacja nie obejmuje danych o usługach oraz budynkach umożliwiających kolokację – ten zakres danych przekazywany jest raz do roku, w terminie do 31 marca. W bieżącym 2023 roku, dane o usługach i budynkach, z uwagi na problemy przy uruchomieniu PIT, przekazywane były do 31 maja. Jak można wywnioskować z prośby UKE rozesłanej do ISP, chyba nie wszystkim udało się przekazać te dane skoro UKE zwróciło się do przedsiębiorców, aby w miarę możliwości przekazali oni również dane o świadczonych usługach (jeśli jeszcze nie uczynili tego w poprzedniej inwentaryzacji). Jakkolwiek nie ma przeszkód, aby przekazać UKE te dane zgodnie z ich prośbą, to jednak w bieżącej inwentaryzacji, na ISP nie ciąży ustawowy obowiązek ich przekazania. Dane te powinny były zostać przekazane do 31 maja.

Kolejny termin do wpisania w kalendarz: 28 lutego 2024 roku – wówczas upłynie termin na przekazanie  informacji o infrastrukturze, za okres obejmujący 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*