Ruszył drugi nabór wniosków w ramach KPO
Inwentaryzacja w PIT part 2
31 sierpnia, 2023
30 iNET MediaForum MEETING 25-27.09.2023 r.
13 września, 2023

Wrzesień miał przebiegać pod znakiem FERC. Dnia 1 września miał zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach FERC.01.01-IP.01.001/23, działanie FERC.01.01 „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Tymczasem, jego start został ponownie przesunięty – tym razem na 18 września – z uwagi na brak zatwierdzenia zmiany FERC (dotyczącej określenia warunków refundacji wkładu UE na rzecz FERC we wnioskowanej formie, to jest w formie stawek jednostkowych).

Co dostaliśmy zamiast FERC? – drugi nabór wniosków w ramach KPO, który ma potrwać do 4 października. Dla przypomnienia – pierwszy nabór nr KPOD.05.02-IW.06-001/23, komponent C: Transformacja Cyfrowa, C1. Poprawa dostępu do szybkiego internetu, inwestycja C1.1.1 „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”, zakończył się 4 sierpnia. Nie zostały jeszcze ogłoszone wyniki tego naboru. Co więcej, część wniosków (w tym składanych przeze mnie jako pełnomocnika wnioskodawcy) nie została nawet jeszcze skierowana do oceny merytorycznej, a dalej jest na etapie oceny formalnej.

Według danych podanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, w pierwszym naborze KPO wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem złożyło 64 operatorów, a łącznie wpłynęło 307 aplikacji. Wnioski dotyczyły 187 obszarów – co oznacza, że co do 63 obszarów konkursowych, które zostały wyznaczone w pierwszym naborze, żaden wniosek nie wpłynął. Z informacji przekazywanych nam przez tych najbardziej zainteresowanych konkursami – a więc przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych – wynika, że przyczyną braku wniosków dla tych terenów nie było to, że konkurs trwał za krótko. Operatorzy podnosili – przykładowo – że obszary są zbyt rozległe, że utrzymanie sieci na takim obszarze byłoby zbyt kosztowne, a sama inwestycja nieopłacalna, że białe plamy są nazbyt oddalone od istniejących sieci (co prowadzi do wysokich kosztów budowy i utrzymania), że w terenie istnieje sieć telekomunikacyjna, która nie została zinwentaryzowana, że występują liczne błędy w zakresie wyznaczenia białych plam, itp.

Jak wygląda zatem drugi nabór KPO? – objęte są nim te obszary, co do których nie wpłynęły żadne wnioski w pierwszym naborze. Nowy konkurs dotyczy zatem 63 obszarów, które uprzednio nie znalazły zainteresowania. Kwota alokacji to 1.467.859.500 zł.

Czy spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy? Odpowiem wymijająco – mieliśmy nadzieję, że temat będzie wyglądał inaczej, że CPPC wysłucha głosu rynku co do przyczyn braku aplikowania na podane obszary, wyciągnie z niego konstruktywne wnioski, zmodyfikuje obszary i dopiero wówczas ogłosi drugi nabór. Jak widać, Instytucja Pośrednicząca zaprezentowała jednak inne podejście do tematu – co może wynikać z przekonania, że chętni na budowę sieci w zakresie „nierozdanych” obszarów i tak się znajdą, jeśli będzie więcej czasu na opracowanie i wysłanie wniosku, a także jeśli… zostaną zmienione nie obszary, a zasady naboru. Co ciekawe, w drugim naborze nie zostały wprowadzone dokładnie te same zasady, co w pierwszym. Przykładowo, tym razem maksymalny poziom dofinansowania UE w przedsięwzięciu wynosi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Jeśli przy ponownej weryfikacji tematu stwierdzicie, że któryś z obszarów objętych drugim naborem KPO jest jednak dla Was atrakcyjny i decydujecie się na udział w konkursie, zapraszam do kontaktu, celem pomocy w złożeniu aplikacji.

Autor: Kamila Mizera-Płaczek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*