Forma dokumentowa zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Kary w postępowaniu administracyjnym- nowelizacja KPA
11 września, 2017
Opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej budynku – jakie stawki są rozsądne?
20 września, 2017

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu omawiania projektowanych zmian w Prawie telekomunikacyjnym. Na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300107 dostępny jest obecnie opiniowany projekt nowelizacji ustawy. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie możliwości zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej.

Co to jest forma dokumentowa?

Od 8 września 2016 r. do Kodeksu cywilnego została wprowadzona nowa forma składania oświadczeń woli, tj. forma dokumentowa. Zgodnie z przepisami art. 772-3 KC Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest natomiast nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Za dokument uznaje się nagrania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail czy też wiadomości sms. Szeroka definicja dokumentu odpowiada potrzebom praktyki zawierania umów, zarówno biznesowych (B2B) jak i kontraktów konsumenckich (B2C). Coraz częściej uzgodnienia warunków współpracy odbywają się poprzez wymianę wiadomości e-mail bądź uzgodnienia telefoniczne. Do tej pory dokumentacja e-mail i nagrania rozmów były dowodami na prowadzenie negocjacji. Zgodnie z nowymi przepisami KC takie materiały stanowią dokumenty.

Formy zawierania umów abonenckich.

Obecnie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (m. in. Internet, telefon, telewizja) mogą być zawierane albo w formie pisemnej, albo elektronicznej poprzez formularz na stronie www dostawcy usług. W praktyce stosowana jest przede wszystkim forma pisemna, albowiem wdrożenia odpowiedniego formularza jest kosztowniejsza i bardziej skomplikowane (głównie pod kątem potwierdzenia tożsamości abonenta oraz wdrożenia systemu generującego elektroniczny formularz).

Wprowadzenie projektowanej zmiany umożliwiłoby zawieranie umów poprzez wiadomość e-mail lub sms. Potencjalny abonent otrzymywałby w formie e-maila lub smsa szczegółową ofertą, a udzielenie przez niego odpowiedniej odpowiedzi (np. że wyraża zgodę na zawarcie umowy na wskazanych warunkach) skutkowałoby zawarciem umowy.

Omawiana zmiana byłaby dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, szczególnie w odniesieniu do umów biznesowych (B2B). Nie ma jednak pewności czy autorzy projektu nie wycofają się z przedstawionej propozycji, albowiem jest ona mocno krytykowana m. in. przez Prezesa UOKiK oraz istnieje ryzyko niezgodności z przepisami prawa unijnego.

Krytyka UOKIK

Prezes UOKIK uznał, że wprowadzenie formy dokumentowej zawierania umów z konsumentami (B2C) wiąże się ze zbyt dużym ryzkiem dla konsumentów, którzy mogliby zawierać takie umowy bez dostatecznego rozeznania i nieświadomie. Trzeba przyznać, że wobec doniesień o podszywaniu się przez nieuczciwych przedsiębiorców pod dostawców usług, obawy Prezesa UOKIK mają solidne podstawy.

O tym, czy forma dokumentowa zawierania umów o świadczenie usług znajdzie się w uchwalonej wersji nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, poinformujemy na Okablowanych.

Autorem tekstu jest  Tadeusz Caputa – aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa konkurencji i prawa konsumenckiego oraz zagadnieniami związanymi z umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępem do nieruchomości, służebnością przesyłu oraz uszkodzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*