Problem z decyzją na prowadzenie robót w pasie drogowym
16 lipca, 2018
UOKIK w walce przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym
20 sierpnia, 2018

Pisaliśmy już kiedyś o możliwości uzyskania dostępu do budynków przed ich ukończeniem (w tym do tzw. budynków w stanie deweloperskim):

http://okablowani.pl/jak-zbudowac-siec-w-budynku-w-stanie-deweloperskim/

Dzisiaj  wracamy do tematu z uwagi na ogłoszenie przez Prezesa UKE konsultacji dość ciekawej decyzji dostępowej dotyczącej właśnie budynków, które nie zostały jeszcze oddane do użytku:

https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-skynet-sp-z-o-o-,402.html

Prezes UKE w  projekcie decyzji potwierdził, iż do czasu oddania budynku do użytkowania każdy operator ma prawo wybudować instalacje wewnątrzbudynkową (oczywiście jeżeli będzie dysponował umową dostępową lub decyzją Prezesa UKE). Dopiero od momentu zakończenia budowy istnieje obowiązek wykorzystania istniejących sieci (przed możliwością budowy własnej). Innymi słowy, zgodnie z przepisami Megaustawy, na etapie budowy każdy operator powinien mieć możliwość umieszczenia własnej instalacji w budynku, bez względu na to czy zrobili to już inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni czy sam deweloper.

Tym samym, w przypadku budynków deweloperskich istnieje możliwość uzyskania dostępu poprzez decyzję Prezesa UKE i to bez względu na ilość przedsiębiorców współpracujących z deweloperem.

Drugim ciekawym punktem decyzji jest sposób zabezpieczenia szkód jakie mogą powstać w trakcie realizacji sieci. Prezes UKE umożliwił Operatorowi wybór sposobu zabezpieczenia tj. poprzez wpłacenie kaucji lub posiadanie polisy OC. Co ciekawe dotychczas Prezes UKE stał na stanowisku, że w każdej decyzji powinien określać identyczne warunki i co za tym idzie wprowadzał obowiązek uiszczania kaucji nawet jak żadne ze stron o to nie wnosiła. Teraz Prezes UKE umożliwił stosowanie polisy OC zamiast kaucji o co niejednokrotnie wnosili przedsiębiorcy telekomunikacji. Pozostaje tylko pytanie czy to trwała zmiana polityki regulacyjnej UKE, czy jednostkowa sytuacja, czy może Prezes UKE stoi na stanowisku, że polisą OC można zabezpieczać  realizację sieci wyłącznie w budynkach nieoddanych do użytkowania. Czas pokaże.

Autorem wpisu jest aplikant radcowski Tadeusz Caputa. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa konkurencji oraz zagadnieniami związanymi z umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępem do nieruchomości, służebnością przesyłu i uszkodzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*