Doręczanie paczek za granicę- handel elektroniczny
Koniec granic w handlu internetowym
7 maja, 2018
Relacja z MIŚOT Meeting w Wiśle:)
10 maja, 2018

Ostatnio na blogu wspominaliśmy o nowej regulacji unijnej w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym – jest to jeden z najnowszych aktów prawnych dotyczących wspierania handlu elektronicznego i ochrony konsumentów. Warto zatem wspomnieć o kolejnych działaniach UE w tym zakresie. Tym razem UE postanowiła zająć się kwestią transgranicznej usługi doręczenia paczek.

Jak to wszystko się zaczęło?

Otóż najpierw Komisja Europejska stwierdziła, że oferowane przez przedsiębiorców ceny transgranicznego doręczania paczek są nawet pięć razy wyższe od stawek stosowanych przy usługach krajowych, co skutkuje tym, że konsumenci rezygnują z handlu elektronicznego w sytuacji, gdy dostawa towaru miałaby nastąpić z innego państwa. Na podstawie badań i analiz oszacowano, że przy niższych kosztach dostaw wartość transgranicznego handlu elektronicznego w UE wzrosłaby o 4,3 punktu procentowego, a liczba przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż internetową zwiększyłaby się o 6,2 punktu procentowego (tutaj link do raportu, który szczegółowo opisuje te kwestie: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC101030.pdf). Po zauważeniu problemu przystąpiono do negocjacji, których efektem było zawarcie wstępnego porozumienia w grudniu 2017 r.  w sprawie wniosku o nowe rozporządzenie w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Parlament Europejski przeprowadził głosowanie w dniu 13 marca 2018 r., a w dniu 12 kwietnia 2018 r. Rada przyjęła nowe przepisy. Aktualnie oczekujemy na publikację rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Bez obaw – nie zadecydowano o wprowadzeniu powszechnie obowiązującego cennika lub o określeniu cen maksymalnych świadczenia transgranicznych usług doręczania paczek. Wprowadzono jedynie mechanizmy pozwalające na kontrolowanie rynku. Na mocy nowego aktu prawnego przedsiębiorcy zajmujący się doręczaniem paczek za granicę będą musieli przekazywać właściwym organom krajowym informacje o stosowanych stawkach, zaś Komisja Europejska będzie sporządzać na tej podstawie wykaz przedsiębiorców i obowiązujących u nich cenników. Chodzi o to, aby zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci mogli na podstawie takiego wykazu ocenić, który usługodawca oferuje najniższe ceny doręczania paczek i skorzystać z jego usług. Dodatkowo organy krajowe będą oceniały czy dany przedsiębiorca nie stosuje zbyt wygórowanych cen. UE wierzy, że wprowadzenie nowych regulacji wpłynie na rozwój handlu elektronicznego oraz napędzi konkurencję w zakresie transgranicznych usług doręczenia paczek. Jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże.

Całość działań UE dotyczących wspierania handlu elektronicznego i ochrony konsumentów wynika z przyjętej strategii jednolitego rynku cyfrowego. Postęp działań podejmowanych w ramach przedmiotowej strategii można obserwować tutaj: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-single-market/

Autorem wpisu jest radca prawny Kamila Mizera. Posiada szeroką praktykę w doradztwie prawnym w ramach stałej obsługi przedsiębiorców, w tym w negocjowaniu kontraktów oraz opiniowaniu projektów umów i  uchwał, jak również w procesach sądowych. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych, sklepów internetowych oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w reprezentacji stron w postępowaniu o rozwód lub w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*