COVID-owy ukłon w stronę beneficjentów POPC
Operatorzy telekomunikacyjni uzyskali dostęp do bazy osób przebywających na kwarantannie w związku z epidemią
Kwiecień 29, 2020
Odmrożenie terminów w sprawach dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej
Maj 5, 2020
Pokaż wszystko

Niektórzy zastanawiają się, czy zamiast kłaść się spać, nie powinni śledzić strony internetowej naszego ustawodawcy, na której pojawiają się projekty nowych aktów prawnych. W ostatnim czasie, z uwagi na pandemię wirusa COVID-19, non-stop jesteśmy wręcz zaskakiwani zmianami w prawie, w tym nowymi aktami prawnymi. Przez ten natłok prawnych zmian (notabene nazwany już kilka lat temu przez pewnego prof. z zakresu prawa konstytucyjnego bardziej życiowym określeniem, tj. „biegunką legislacyjną”), łatwo może nam umknąć to, co faktycznie jest wartościowe i na co trzeba by zwrócić uwagę. Niczym znany wszystkim lek Stoperan[1], chcemy na chwilę zatrzymać się na ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 694 – która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r., ale ma działać wstecz, tj. od 1 lutego 2020 r.

Dlaczego wspominamy o tym akcie prawnym na blogu? Dlatego, że mamy świadomość, iż wielu z Was w koronawirusowej rzeczywistości realizuje różnorakie programy operacyjne, a przede wszystkim projekty z konkursów POPC.

Ustawa, którą tu w pigułce omawiamy, uzupełnia przepisy znanej Wam ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zasadnicza część tego aktu prawnego odnosi się do zasad przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowanie np. pozwala zmienić zatwierdzone kryteria wyboru projektów. Co jest jednak najważniejsze dla tych, którzy już wykonują projekty z dofinansowaniem ze środków publicznych?

W dużym skrócie zwracamy uwagę na następuje kwestie:

  1. wydłużono terminy składania wniosków o płatność, przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. i terminy zakończenia realizacji projektów – a także utworzono furtkę do dalszego ich wydłużenia przez właściwą instytucję;
  2. określono przesłanki uwolnienia beneficjenta od odpowiedzialności za nieprawidłowość indywidualną, pod warunkiem, że jest ona bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19;
  3. stworzono możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków poniesionych na niezrealizowane cele, jeśli wykonanie tego celu stało się niemożliwe na skutek wystąpienia COVID-19;
  4. może dojść do zmiany umowy o dofinansowanie projektu, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy jest niemożliwa lub znacznie utrudniona;
  5. wprowadzono możliwość przeprowadzenia kontroli lub audytów w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  6. zmodyfikowano zasady dotyczące zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, w tym dopuszczono stosowanie ulg w spłacie takich zobowiązań.

Zdaniem autorów ustawy, uwzględnia ona szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywnie wpłynie wystąpienie COVID-19. Czas pokaże, czy regulacje zawarte w tym akcie prawnych okazały się wystarczające dla sprawnej realizacji i organizacji projektów oraz ochrony beneficjentów przed skutkami nadzwyczajnych okoliczności, w jakich przyszło im wykonywać projekty. Jeśli macie swoje własne problemy np. z projektami, na których realizację otrzymaliście dofinansowanie, a które się pojawiły lub uwypukliły w erze koronawirusowej, napiszcie do nas, może np. z wykorzystaniem nowych przepisów uda się je zniwelować lub usunąć.

[1] Uwaga, wpis – choć było to zupełnie niezamierzone – zawiera lokowanie produktu, popularnego leku na biegunkę.

Kamila Mizera – radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*