Operatorzy telekomunikacyjni uzyskali dostęp do bazy osób przebywających na kwarantannie w związku z epidemią
Spółki handlowe kontra COVID-19-aktualizacja
15 kwietnia, 2020
COVID-owy ukłon w stronę beneficjentów POPC
30 kwietnia, 2020

Zgodnie z poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dostęp do danych osób przebywających na kwarantannie posiadały jedynie następujące podmioty:

  1. Straż Graniczna,
  2. Państwowa Inspekcja Sanitarna,
  3. Narodowy Fundusz Zdrowia,
  4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  6. wojewodowie, Policja, System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  7. operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, czyli Poczta Polska S.A.,
  8. ośrodki pomocy społecznej.

Operatorzy telekomunikacyjni z oczywistych względów, także postulowali o dostęp do tej bazy. Niejednokrotnie bowiem instalatorzy udawali się do mieszkań abonentów w całkowitej niewiedzy, czy nie są oni objęci obowiązkową kwarantanną domową.

Ostatecznie Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020 r., uwzględniono te postulaty. Aktualnie zatem dane osób przebywających na obowiązkowej kwarantannie, a także osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych wirusem są udostępniane na wniosek operatorów telekomunikacyjnych przez Policję albo wojewodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*