Okablowani.pl patronem medialnym XXI Konferencji KIKE!
8 listopada, 2017
PODSUMOWANIE XXI KONFERENCJI KIKE
8 grudnia, 2017

Ostatnio coraz częściej trafiają do nas zapytania dotyczące procedury zawierania i przedłużania umów abonenckich przez telefon, e-mail lub z wykorzystaniem elektronicznego biura obsługi klienta. Przedłużanie umów jest możliwe z wykorzystaniem wszystkich tych środków komunikacji, zawieranie umów już niekoniecznie – nowa umowa powinna być zawarta na piśmie lub z wykorzystaniem formularza na stronie internetowej. Poza tym, przy wdrożeniu tych rozwiązań przez operatorów, pojawia się szereg komplikacji w związku z koniecznością jednoczesnego stosowania niekiedy niespójnych ze sobą przepisów prawa telekomunikacyjnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i wielu innych, w tym nawet ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Sztandarowym przykładem takiej niespójności jest 10-dniowy termin odstąpienia od zmian w umowie dokonanych telefonicznie przewidziany w prawie telekomunikacyjnym, podczas gdy ustawa o prawach konsumenta przewiduje 14 dni. Inaczej obliczany jest także bieg tego terminu. W takim przypadku najlepiej, dla bezpieczeństwa, stosować rozwiązanie korzystniejsze dla klienta.

Innym problem koniecznym do rozwiązania jest kwestia zgód i oświadczeń abonenta, zarówno koniecznych do uzyskania przy zawarciu umowy (celem dokonywania w przyszłości zdalnych zmian w jej treści), jak i już podczas samej rozmowy. Praktycznym problemem jest też kwestia weryfikacji tożsamości abonenta.

Istotne jest też spełnienie wymogów informacyjnych o przysługujących abonentowi uprawnieniach. Ważna jest także chwila zmiany umowy oraz dalsza procedura mająca na celu potwierdzenie dokonanych modyfikacji.

Procedury da się jednak ułożyć w taki sposób, by wszystko odbywało się zgodnie z prawem i było jednocześnie niezwykle użyteczne dla realizacji planów utrzymania abonentów i skutecznego przedłużania umów bez konieczności podpisywania papierowych aneksów. Wdrożenie takiego rozwiązania może być bardzo pomocne w codziennym funkcjonowaniu infolinii i biura obsługi klienta.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z wprowadzeniem procedury zawierania lub przedłużania umów w inny sposób niż na papierze – zapraszam do zadawania pytań w komentarzach bądź prywatnego kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*