UKE konsultuje ramowe warunki dostępu do słupów
CD Projekt – zamiast kolekcjonerki, pismo od syndyka… i co dalej?
14 lipca, 2020
Zapowiedź uszczelniania CRBR i dalsze zmiany w polskiej ustawie AML
6 sierpnia, 2020

Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy w ostatnim czasie ubiegali się o wydanie przez Prezesa UKE decyzji indywidualnych w sprawie dostępu do słupów operatorów sieci elektroenergetycznych, pewnie obiło się o uszy, że Prezes UKE kończy prace nad projektami decyzji w sprawie ramowych warunków do słupów największych operatorów energetycznych. Decyzje wynikają ze słusznej inicjatywy podjętej przez UKE na przełomie 2018 r. i 2019 r. w zakresie przyjrzenia się aktualnie stosowanym rozwiązaniom.

Wyczekiwane, niczym pierwsza gwiazdka w Wigilię Bożego Narodzenia, projekty decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, należącej do TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA Operator S.A., innogy Stoen Operator sp. z o.o., ENEA Operator sp. z o.o. i PGE Dystrybucja S.A., pojawiły się dziś na stronie internetowej Urzędu. Publikacja projektów rozpoczyna konsultacje, które potrwają 30 dni.

Szczegółowo do opublikowanych projektów będzie można się odnieść w postępowaniu konsultacyjnym.

Zacznijmy od najważniejszego, czyli od pieniędzy. Otóż, UKE proponuje w końcu niższe stawki za dostęp do jednego słupa: 1,73 zł netto (dla słupów linii niskiego napięcia) i 2,75 zł netto (dla słupów linii średniego napięcia). Decyzje nie przewidują innych opłat niż opłata miesięczna za rezerwację słupa i opłata miesięczna za dostęp do słupa. Tu zasadnie UKE wprost wskazuje na możliwość dostępu, zarówno do słupów niskiego napięcia, jak i do słupów średniego napięcia.

System dostępu ma polegać na zawieraniu przez strony umów ramowych (regulujących ogólne zasady dostępu) i umów szczegółowych (dotyczących konkretnej podbudowy słupowej). Umowa ramowa będzie regulować procedurę dostępu, w tym określać terminy na wykonanie poszczególnych kroków przez OK i OSD. Niedotrzymanie terminów przez OSD ma uprawniać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do naliczenia kary umownej.

W projektach nie pojawia się pojęcie nadzoru. Nie oznacza to jednak zwolnienia prac wykonywanych na słupach z kontroli czy nadzoru OSD. W miejsce nadzoru pojawia się potrzeba zgłoszenia prac, w tym czynności związanych z usuwaniem awarii. Co do tych ostatnich, UKE proponuje obowiązek zgłoszenia z wyprzedzeniem co najmniej 12 godzin.

Ramowe warunki określają obowiązki OSD w przypadku powzięcia decyzji o sprzedaży podbudowy słupowej, udostępnionej OK do współkorzystania. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o przeniesieniu własności słupa (w tym nieruchomości, na której posadowiony jest słup), OSD będzie musiał poinformować OK o swoim zamiarze, przedstawiając warunki tego przeniesienia wraz z ceną. Jeśli OK zainteresuje się nabyciem słupów, strony będą zobowiązane prowadzić negocjacje w tym przedmiocie.

Zachęcamy do lektury projektowanych rozstrzygnięć oraz do przedstawienia w postępowaniach konsultacyjnych swojego stanowiska odnośnie do zaproponowanych przez UKE warunków dostępu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nowe zasady dostępu powinny usunąć co najmniej część problemów, z jakimi aktualnie zmagają się przedsiębiorcy telekomunikacyjni w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej operatorów sieci elektroenergetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*