Cyberbezpieczeństwo a SIIS – groźba wycofania sprzętu coraz bardziej realna?
3 listopada, 2021
Rejestrujesz znak towarowy? Uważaj na oszustów!
15 grudnia, 2021

C Ze względu na dużą konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych, każdemu ISP zależy aby był zapamiętany i rozpoznawany nie tylko przez swoich abonentów, ale również potencjalnych klientów, którzy mogliby korzystać z jego usług. Z tego powodu operator powinien móc wyróżnić się pośród tłumu innych przedsiębiorców. Możliwość taką zapewnia unikalna nazwa przedsiębiorstwa, ale nie tylko – większość ISP od początku swojej działalności stosuje charakterystyczne i unikalne logo, które ma utrwalić się w pamięci klientów. Nie da się ukryć, że kolory i grafika dość mocno oddziałują na rozpoznawalność znaku (podświadomość klientów).

Tego rodzaju oznaczenia to znaki towarowe, których temat poruszaliśmy już w jednym z naszych wpisów, gdzie wskazywaliśmy na możliwość objęcia ich ochroną poprzez ich „rejestrację” – można do niego wrócić tutaj.

Odpowiednia ochrona znaku (logo) zapobiega powstaniu kłopotliwych sytuacji związanych z wykorzystaniem znaku przez inny podmiot. Powiedzmy sobie szczerze – im bardziej rozpoznawalny znak, tym bardziej kuszące jest żerowanie na cudzej renomie.

Czy znaki te nie są bardzo podobne? Można je łatwo pomylić, jeśli zostanie on zarejestrowany przez ludzką świadomość jedynie pobieżnie. Dodatkowo, czasem dla skojarzenia z danym produktem używa się samego koloru – przecież napój podobny do „oryginalnej” Coca-Coli praktycznie zawsze jest oznaczany czerwoną etykietą z białymi napisami!

Z tego względu, ochrona znaku jest niezwykle potrzebna. Dzięki wprowadzeniu tzw. trybu Fast Track, uzyskanie ochrony jest szybsze niż kiedyś.

Czym jest tryb Fast Track?

Tryb Fast Track to inaczej tryb przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń, który został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w marcu tego roku. Jego zastosowanie znacznie skraca czas przeprowadzenia procedury związanej z rejestracją znaku, a posługując się „fachową” terminologią – uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy. Jeśli nie pojawią się żadne okoliczności powodujące przedłużenie postępowania, uzyskanie ochrony jest możliwe nawet w 5 miesięcy od chwili zgłoszenia znaku! W „zwykłym” trybie okres ten wynosi około roku, a nawet dłużej. Fast Track skraca procedurę co najmniej o połowę!

Jak to możliwe? Rejestracja odbywa się całkowicie za pomocą systemu elektronicznego – Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). Aby zarejestrować znak, konieczne jest wypełnienie formularza bezpośrednio w systemie elektronicznym, przy zachowaniu szczegółowych wymagań określonych w przepisach i wytycznych Urzędu Patentowego. Wniosek wpływa do Urzędu z chwilą kliknięcia w systemie przycisku odpowiadającego za wysłanie zgłoszenia. Cała korespondencja oraz płatności odbywają się bezpośrednio w systemie, za jego pośrednictwem przekazuje się wszelkie załączniki. Brak konieczności pośredniczenia w korespondencji między urzędem a stronami postępowania przez Pocztę Polską, znacznie skraca czas potrzebny na obieg pism.

Zgłaszający automatycznie uzyskuje numer zgłoszenia, a Urząd Patentowy może od razu przystąpić do badania prawidłowości wniosku zgłaszającego, w szczególności oceny czy dane oznaczenie może pełnić funkcję znaku towarowego.

Korzystanie z systemu elektronicznego jest obowiązkowe na całym etapie procedury – nie można się z niego wycofać. Może to brzmieć jak mrzonka, ale rzeczywiście ten system tak działa.

Podsumowanie

Z uwagi na potrzebę ochrony swojej marki, zalecam ISP do rozważenia możliwości zarejestrowania znaku towarowego. Jak wskazuje stare powiedzenie lepiej zapobiegać niż leczyć. W przypadku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, łatwiejsze jest dochodzenie swoich praw względem podmiotu, który próbuje wykorzystać lata ciężkiej pracy innego przedsiębiorcy, w tym domaganie się zaprzestania naruszeń. Rejestracja znaku może oszczędzić wiele nerwów w przyszłości.

Prawo ochronne jest udzielane na 10 lat, przy czym za cały ten okres uiszcza się jedną opłatę przy  rejestracji znaku, dlatego nie trzeba martwić się o konieczność opłat w okresie ochrony. Ponadto, za odpowiednią opłatą, możliwe jest również przedłużenie tej ochrony na kolejny dziesięcioletni okres. Tryb Fast Track pozwala ISP na szybsze uzyskanie ochrony. Kancelaria itB Legal na pewno będzie korzystać z tej możliwości.

Patrycja Cegiełka

Radca Prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*