Kompendium wiedzy o przetargach na usługi telekomunikacyjne i nie tylko
2 kwietnia, 2021
https://wirtualny-kongres-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych.pl/
itB Legal na II Wirtualnym Kongresie Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
19 kwietnia, 2021

Nie od dziś wiadomo, że dobry marketing to podstawa. ISP – tak jak każdy przedsiębiorca – musi dbać o swój wizerunek i rozpoznawalność, wyróżniać się na rynku, przyciągnąć uwagę swojego klienta, zachęcić do korzystania ze swoich usług. Z tego względu, każdy przedsiębiorca – nawet nieświadomie – buduje latami tzw. „markę” (renomę) swojego przedsiębiorstwa. Innymi słowy – przedsiębiorca próbuje wytworzyć w świadomości potencjalnych odbiorców pewne skojarzenie pomiędzy świadczonymi usługami, a swoją nazwą czy logiem.

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że im bardziej staje się rozpoznawalny na rynku, tym większe pojawia się ryzyko, że inny przedsiębiorca będzie chciał to wykorzystać – na przykład poprzez używanie takiego samego lub bardzo podobnego oznaczenia. W takim przypadku, „naruszyciel” naraża się na możliwość dochodzenia przeciwko niemu roszczeń związanych z nieuczciwą konkurencją. Wadą takich postępowań jest ich skomplikowanie i długotrwałość, co często zniechęca „pokrzywdzonego przedsiębiorcę” do dochodzenia roszczeń.

Rozwiązanie tego problemu i zabezpieczenie się przed podobnymi sytuacjami może być jednak stosunkowo proste – wystarczy uzyskać prawo ochronne na znak towarowy.

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania jednego przedsiębiorcy od drugiego przedsiębiorcy. W uproszczeniu – jest to „znak rozpoznawczy” przedsiębiorstwa. Najpopularniejszymi odznaczeniami są:

  1. znaki towarowe słowne (czyli po prostu określony ciąg liter, cyfr czy słów) – jest to najczęściej firma przedsiębiorcy bądź promowana przez niego „seria” usług czy towarów, np.:
    • Chanel (nr  R.045679)
    • NIKE (R.151917)
  2. znaki towarowe graficzne (czyli logo – grafika) np. LEGO (ZTUE 000106948)
  3. znaki towarowe słowno-graficzne (czyli grafiki, których jednym z elementów jest słowo napisane określoną czcionką) np. Pepsi (R.121899)

W obrocie występują również inne znaki, np. określony odcień kolorów (np. fioletowy w przypadku słodyczy Milki), a nawet przestrzenne (np. układ przestrzenny stacji paliw), zapachowe (np. zapach świeżo skoszonej trawy dla piłek tenisowych) czy ruchome (animacje).

Jak chroni się znak towarowy?

Aby znak towarowy uzyskał należytą ochronę, nie jest wystarczające samo używanie oznaczenia przez przedsiębiorcę – konieczna jest jego „rejestracja”, której skutkiem jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. W Polsce „rejestracją” znaków zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP). Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe widoczne są w ogólnodostępnej bazie, znajdującej się na stronie internetowej UP.

Warto podkreślić, że prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez UP jest skuteczne wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku znaków graficznych bądź słowno-graficznych, ochronie podlega określony układ graficzny lub słowno-graficzny – w tym określone barwy użyte przez przedsiębiorcę. Jeśli więc przedsiębiorca na grafice przedstawiającej znak widnieje napis z nazwą przedsiębiorstwa, sama nazwa przedsiębiorstwa nie jest objęta ochroną.

Przedsiębiorca, który uzyskał prawo ochronne na znak towarowy, uzyskuje „wyłączność” na korzystanie ze znaku – tylko on może posługiwać się nim w obrocie. Prawo ochronne przyznaje się na 10 lat, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia.

Uzyskanie prawa ochronnego wymaga wniosku przedsiębiorcy, w którym określa on w jaki sposób będzie używał znaku (tj. jakiego rodzaju usługi bądź towary będą nim oznaczane), zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską. Dzieli się ona na 43 klasy – w ramach każdej z nich wyodrębniono poszczególne kategorie towarów i usług. W przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych „najważniejszą” klasą jest klasa nr 38 – telekomunikacja, w której znajdują się przykładowo następujące kategorie: nadawanie telewizji kablowej, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, transmisja danych.

Przedsiębiorca musi wskazać we wniosku (oprócz znaku towarowego), m.in. klasę towarów bądź usług, w której będzie używał znaku oraz poszczególne kategorie mieszczące się w ramach tej klasy. W przypadku znaków graficznych, należy również określić kolorystykę znaku zgodnie z tzw. klasyfikacją wiedeńską.

Uzyskanie prawa ochronnego wiąże się z koniecznością poniesienia opłat, które wynoszą łącznie około 940,00 zł (opłata za zgłoszenie, opłata za ogłoszenie w BUP, opłata za pierwszy okres ochrony). Biorąc pod uwagę, że opłata ta dotyczy dziesięcioletniego okresu, nie jest ona zbyt wygórowana.

Przed rejestracją znaku należy wykonać dogłębny „research”  tzn. należy się upewnić, czy wybrany przez przedsiębiorcę znak może pełnić funkcję znaku towarowego oraz czy nie jest on taki sam bądź podobny do innego znaku, na które prawo ochronne zostało udzielone wcześniej.

Jakie są korzyści z uzyskania znaku towarowego?

Posiadanie znaku towarowego niesie ze sobą szereg korzyści. Po pierwsze, potwierdza że dany przedsiębiorca może jako jedyny używać określonego znaku. Po drugie, ułatwia to znacznie dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem znaku towarowego, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Przykładowo, w razie naruszenia znaku, można żądać zaniechania podobnych działań. Po trzecie, wzrasta wartość całego przedsiębiorstwa – zyskuje on dodatkowe prawo majątkowe, na którym może zarabiać poprzez licencjonowanie. Prawo do znaku można też sprzedać. Po czwarte, uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy i jego używanie może znacznie przyczynić się do rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynku.

Podsumowanie

W naszej ocenie, konkurencyjność na rynku usług telekomunikacyjnych wciąż wzrasta, dlatego każdy ISP powinien troszczyć się o markę swojego przedsiębiorstwa i zabezpieczać go przed możliwością naruszenia. Jest to dobro, które trzeba szczególnie chronić. Jeśli odpowiednio wcześniej nie zadba się o zabezpieczenie swoich praw do znaku, nawet po wielu latach używania danego oznaczenia może okazać się, że inny podmiot – działający pod podobnym znakiem – będzie żądał od ISP zaprzestania używania jego znaku a jego roszczenia mogą okazać się słuszne.

W razie pytań, czy chęci przeprowadzenia procesu badania dopuszczalności zarejestrowania znaku i samej jego rejestracji zachęcamy do kontaktu.

Patrycja Cegiełka

Aplikant radcowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*