Obniżenie stawek za korzystanie ze słupów elektroenergetycznych [AKTUALIZACJA]
Konsultacje PKE – nierealny termin na dostosowanie wzorców umownych do nowych wymogów
24 sierpnia, 2020
Konsultacje PKE- przedsiębiorca telekomunikacyjny w dalszym ciągu strażnikiem bezpieczeństwa (na swój koszt)
31 sierpnia, 2020

[AKTUALIZACJA 26.08.2020]

Ewentualne zakończenie postępowań w sprawie wydania ramowych warunków dostępu do słupów TAURON, ENERGA, ENEA, PGE oraz INNOGY, o których pisaliśmy tutaj, nie oznaczają automatycznej zmiany dotychczasowych umów w zakresie stawek. Opłaty nie ulegną obniżeniu do stawki określonej w decyzjach bez podjęcia działań i inicjatywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających ze słupów. Wszczęcie negocjacji w sprawie zmiany stawek nie jest zależne od wydania decyzji ramowych przez Prezesa UKE i może nastąpić przed tą datą.

***

Miło nam poinformować, że razem ze spółką LEON doprowadziliśmy do opublikowania przez Prezesa UKE projektu decyzji w sprawie zmiany opłat za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja z kwoty 4,50 zł na 1,73 zł. Projekt konsultowanej decyzji został w dniu wczorajszy opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. Konsultacje potrwają 30 dni, zatem finalnej decyzji możemy oczekiwać początkiem października. Z projektem decyzji zmieniającej stawki zapoznasz się tutaj.

Prezes UKE dysponuje uprawnieniami dotyczącymi regulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym wpływania na umowy zawarte pomiędzy prywatnymi podmiotami. W zakresie udostępniania infrastruktury technicznej Prezes UKE może zarówno określić warunki na jakich właściciel infrastruktury będzie  musiał ją udostępniać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jak i zmieniać już obowiązujące umowy (także w zakresie stawek).

Spółka LEON postanowiła skorzystać z uprawnień Prezesa UKE i doprowadzić do obniżenia opłat za dostęp do słupów w trybie administracyjnym. Przeprowadziliśmy rokowania z TAURON Dystrybucja S.A. Przedstawiliśmy szereg prawnych i ekonomicznych argumentów uzasadniających zmianę cen. Brak porozumienia z właścicielem słupów skutkował poddaniem sprawy pod rozstrzygnięcie Prezesa UKE.

W czasie postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wniosku LEONA, Prezes UKE rozpoczął konsultację projektów decyzji określających ramowe warunki dostępu do słupów elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A., Innogy Stoen Operator sp.  z o. o., Enea Operator S.A., PGE Dystrybucja S.A. o czym pisaliśmy już tutaj. Prezes UKE uznał, iż stawka za korzystanie ze słupów niskiego napięcia powinna wynosić: 1,73 zł, a średniego napięcia wynosi: 2,75 zł.

Nie wiadomo jak zakończą się ww. postępowania, ale Prezes UKE już w chwili uznał takie stawki za właściwe i również  w sprawie LEONA postanowił obniżyć opłaty do poziomu 1,73 zł.

W chwili obecnej w zasadzie każdy operator korzystający ze słupów elektroenergetycznych może próbować przekonać UKE do zmiany jego umowy (oczywiście pod warunkiem przeprowadzenia bezskutecznych rokowań z właścicielem podbudowy słupowej).

W przypadku zainteresowania wsparciem prawnym w podobnych sprawach zapraszamy do kontaktu.

Ewelina Grabiec – radca prawny

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*