Lista białych plam- średni koszt podłączenia
Znamy prawdopodobną listę „białych plam” dla FERC
13 lutego, 2023
Socjotechnika jako instrument cyberprzestępcy
6 marca, 2023

Ubiegłotygodniowe opublikowanie przez CPPC i KPRM listy białych plam stanowi kolejny krok, przybliżający nas do największego w historii naboru na dofinansowanie projektów szerokopasmowych. Przypomnijmy, że w ramach programów FERC i cyfrowego komponentu KPO na ten cel przeznaczono 2 mld euro.

Zgodnie z przedstawioną listą, do objęcia zasięgiem siecią NGA jest nieco ponad 1,65 mln punktów, co kosztować ma – zgodnie z wyliczeniami modelu kosztowo-przychodowego UKE – 18,1 mld zł. Łatwo więc policzyć, iż średni koszt jednego HP to 10 956 zł. Warto jednak zwrócić uwagę na ciekawe różnice regionalne. Otóż najwyższe koszty jednostkowe dotyczą województw Polski północnej: kujawsko-pomorskiego (15,6 tys. zł), wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (po 12,2 tys.) oraz warmińsko-mazurskiego (12,1 tys. zł). Na przeciwnym końcu skali znajdziemy regiony takie jak mazowieckie (9,9 tys. zł), opolskie (8,9 tys.), a stawkę zamyka dolnośląskie (7,2 tys. zł). Zwraca też uwagę względnie wysoka wycena PA w zurbanizowanych województwach, takich jak śląskie (10,8 tys. zł, a więc nieco poniżej średniej krajowej) oraz małopolskie (11,4 tys., czyli powyżej średniej).

Generalnie zauważamy, że wyższe koszty podłączeń oszacowano dla regionów północnej Polski, w których co więcej wyznaczono ponad 1 mln białych plam, podczas gdy w regionach południowych jest ich poniżej 600 tys. Oznaczać to może, że w północnej połowie kraju wyznaczonych zostanie więcej obszarów konkursowych – przypomnijmy, iż mają one mieć średnią wielkość powiatu. Przy 300 obszarach spodziewać się należy zatem kwoty pojedynczej dotacji na poziomie 30 mln zł (80%) i wkładu własnego ok. 7 mln zł (plus VAT).

Wiele mówi jednak zestawienie tych liczb z wartościami w skali makro, przywołanymi wyżej. Całkowita alokacja w wysokości 2 mld euro, czyli ok. 9,5 mld zł nie pozwoli na objęcie zasięgiem wszystkich wyznaczonych białych plam. Wymagałoby to wkładu własnego beneficjentów na poziomie 8,6 mld zł. Oznacza to realną intensywność wsparcia wynoszącą nie 80%, ale 53%, i wskazywać może na duże znaczenie w planowanym konkursie kryterium obniżania wkładu publicznego.

Zgodnie bowiem z planowanymi zasadami, wniosek o udzielenie pomocy podlegać będzie dwustopniowej konkurencji: konkurencji na obszarze, gdzie pod uwagę brane są kryteria merytoryczne punktowane “Minimalizacja wkładu publicznego” oraz „Kwota inwestycji własnych” oraz konkurencji względem alokacji – tworzona będzie ogólnopolska lista rankingowa uwzględniająca wyłącznie punktację z kryterium merytorycznego “Minimalizacja wkładu publicznego”. Należy mieć to na uwadze planując swój udział w naborze FERC/KPO.

Piotr Wiąckiewicz

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (2007), ukończył także studia podyplomowe we Wrocławiu i Orleanie (Francja). W latach 2006-2012 i 2018-21 pracownik instytucji otoczenia biznesu w regionie łódzkim, gdzie odpowiadał m.in. za pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wsparcie dla sektora MŚP. Od 2009 do 2010 koordynator projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego. Certyfikowany ekspert ds. funduszy europejskich Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, od 2018 koordynator projektu międzynarodowego INTERREG. Jego specjalnością jest rynek telekomunikacyjny, od 2012 roku pozyskał ponad 250 mln zł dotacji i pożyczek na realizację kilkudziesięciu projektów szerokopasmowych. Ekspert Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, zrzeszającej małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Członek Komitetu Monitorującego PO PC i FERC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*