Konsultacje PKE – nowe kary prawie po staremu
Mniej przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania planu działań, ale prawo nie znosi próżni
11 września, 2020
PKE – odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy zamiast zwrotu ulg – cz. 1
15 września, 2020

Projekt PKE wprowadza sporo zmian w funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego, o czym szerzej była mowa w poprzednich wpisach. Przed przedsiębiorcami trudny okres dopasowywania działalności do nowej regulacji. W związku ze zmianami wprowadzone zostały nowe kary za niewypełnianie obowiązków wynikających z PKE.

Opisywanie wszystkich przypadków stanowi wyzwanie, ponieważ PKE przewiduje 83 różne podstawy nakładania kar. Jest to prawie 50 przypadków więcej niż w dotychczasowej regulacji. W głównej mierze zwiększy się ochrona abonentów – wszelkie naruszenia PKE skutkujące niewykonywaniem obowiązków względem abonentów będą surowo karane.

Co istotne, dotychczasowe postępowania o nałożenie kar wskazywały na problem związany z brakiem możliwości odstąpienia organu od nałożenia kary, nawet w sytuacji, gdy okoliczności sprawy przemawiały za odstąpieniem (również, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny naprawił szkodę, a waga naruszenia była znikoma). Także w Prawie Komunikacji Elektronicznej nie będzie to możliwe. PKE nie zapewnia Prezesowi UKE możliwości uwzględnienia szczególnych okoliczności sprawy.

W naszej ocenie Prezes UKE powinien każdorazowo mieć możliwość odstąpienia od nałożenia kary, jeżeli okoliczności sprawy za tym przemawiają. Prawodawca nie jest wstanie przewidzieć wszelkich okoliczności faktycznych, które uzasadniałyby łagodniejszym potraktowaniem przedsiębiorcy. Przyznanie Prezesowi UKE takich kompetencji, pozwoliłoby na bardziej indywidualne podejście do każdego przypadku. W szczególności teraz: gdy wchodzi nowa ustawa, z nowymi obowiązkami dla operatorów, gdzie nie zostały jeszcze wykształcone interpretacje konkretnych przepisów i nie ma nikogo, kto wydałby jednoznaczną opinię w tym zakresie. Operatorzy muszą liczyć, że uda im się prawidłowo wdrożyć PKE.

Wysokość kary oraz sposób jej nakładania nie zmieni się diametralnie. Tak jak dotychczas Prezes UKE będzie uprawniony do nałożenia  kary w wysokości do 3 % przychodu przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej uzyskanego w poprzednim roku. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wypełniania obowiązku uzyskania zgody użytkownika końcowego na używanie automatycznych systemów wywołujących lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności w ramach korzystania z usług komunikacji interpersonalnej, kara nie może być niższa niż 1 mln zł. Pozostała też zmiana przewidziana jedną z ostatnich nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego dotycząca fakultatywnego nałożenia kary za nieudzielenie informacji wymaganych prawem.

W tej sytuacji przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni dokładnie zapoznać się z nową regulacją. Nieprawidłowe wykonywanie PKE może sporo kosztować…

Aleksandra Hajduk- prawnik ds. zamówień publicznych 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*