Konieczność wyposażenia budynków w szybkie sieci telekomunikacyjne na wypadek remontu- nowe obowiązki inwestorów od 1 stycznia 2017 r.
Naruszenie praw konsumenta w telekomunikacji- doświadczenia własne.
5 stycznia, 2017
A co jeśli w budynku jest już światłowód?
25 stycznia, 2017

1 stycznia 2017 r. weszły w życie art. 30 ust. 7, 8 i 9 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Nowe regulacje rozszerzają katalog obowiązków właścicieli budynków wielorodzinnych, które do tej pory nie zostały wyposażone w szybkie sieci telekomunikacyjne, tj. sieci zdolne do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek użyteczności publicznej, nie jest wyposażony w szybką sieć telekomunikacyjną, właściciel jest obowiązany wyposażyć budynek w taką instalację w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz budynku. Inaczej mówiąc, generalny remont instalacji (takim pojęciem posługuje się dyrektywa unijna, która wymusiła na polskim ustawodawcy wprowadzenie obowiązku do ustawy) zmusza właścicieli do wkalkulowania w kosztorys prac, dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wyposażania budynków w szybkie sieci telekomunikacyjne. Koszt wykonania takiej instalacji może być niebagatelny, a w niektórych przypadkach może stawiać znak zapytania przy decyzji o podjęciu się remontu jakiejkolwiek instalacji w budynku.

Znowelizowane przepisy wprowadzają nowe obowiązki w procesie budowlanym. W przypadku gdy inwestor wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę dotyczącym rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz budynku, a budynek jest wyposażony w szybką sieć telekomunikacyjną, do wniosku o pozwolenie na budowę, inwestor będzie musiał dołączyć  oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o istnieniu w budynku takiej instalacji.

Jeżeli budynek nie jest wyposażony w szybką sieć telekomunikacyjną, wniosek o pozwolenie na budowę powinien objąć również budowę takiej instalacji. Składający oświadczenie o stanie wyposażenia budynku w szybką sieć telekomunikacyjną, musi liczyć się z możliwością ponoszenia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Zastanawiamy się, jak w praktyce będzie wyglądała realizacja tego obowiązku. Dość niefortunnie posłużono się pojęciami rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w kontekście prac dotyczących instalacji technicznej wewnątrz budynku. Dodatkowo pojawia się pytanie czy obowiązek doposażenia budynków wielorodzinnych w szybkie sieci telekomunikacyjne jest uzależniony od prowadzenia inwestycji w trybie pozwolenia na budowę (część inwestycji, prowadzonych w budynkach pozostających w użytkowaniu, nie wymaga nawet zgłoszenia).

Nie mamy wątpliwości, że nowe obowiązki mogą być wykorzystane w niejednych negocjacjach prowadzonych pomiędzy ISP a spółdzielniami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Z punktu widzenia właściciela nieruchomości, opłacalne wydaje się powierzenie obowiązków wyposażenia budynków w szybkie sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu.

Czas i praktyka pokażą, w jaki sposób właściciele poradzą sobie z nowymi obowiązkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*