Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie sieci?
KIKE CONNECTOR DLA ITB LEGAL !!!
8 grudnia, 2017
Deklaracje na podatek od nieruchomości (infrastruktury telko) – przypomnienie
5 stycznia, 2018

Urywający się telefon serwisowy od zdenerwowanych abonentów z tej samej okolicy? Chyba każdemu operatorowi zdarzył się taki przypadek. Jeśli nie, to świetnie, jednak w końcu może się wydarzyć. Trzeba sprawnie rozpoznać awarię i możliwie szybko ją usunąć. Gorzej, gdy po przyjeździe na miejsce okazuje się, że doszło do uszkodzenia linii kablowej (włącznie z całkowitym przerwaniem kabla) i konieczne jest dokonanie naprawy.

W naszej praktyce spotykaliśmy się z sytuacjami przerwania kabla podczas prowadzenie prac ziemnych, wyrwania kabla łyżką koparki, zerwania kabli napowietrznych, z uszkodzeniami spowodowanymi spadającymi do studni elementami uszkodzonej, betonowej pokrywy. Przykłady można mnożyć. Większość z nich ma wspólny mianownik- mianowicie niefrasobliwość ekip budowlanych prowadzących roboty ziemne w zbliżeniu z siecią telko.

Oczywiście w pierwszej chwili istotne jest możliwie szybkie przywrócenie sygnału, niemniej jednak, równie istotne jest dokumentowanie okoliczności uszkodzenia, celem późniejszego uzyskania odszkodowania. Co więc należy zrobić?

Zebranie materiału dowodowego

Koniecznie należy ustalić sprawcę uszkodzenia, którym najczęściej będzie wykonawca robót ziemnych. W tym momencie warto jak najszybciej sporządzić protokół na miejscu zdarzenia, który podpisze przedstawiciel wykonawcy. Po kilku dniach wykonawca robót może już nie być taki skłonny do uznawania swojej winy oraz opisywania okoliczności zdarzenia.

Oczywiście należy zadbać też o dokumentację zdjęciową, zebrać dane osobowe oraz krótkie oświadczenia świadków.

Wysokość odszkodowania

W trakcie naprawy konieczne jest również dokumentowanie wysokości szkody. Chcąc domagać się odszkodowania, znacznie prościej jest wykazać wysokość kosztów naprawy w przypadku zlecenia jej podmiotowi zewnętrznemu. W przypadku dokonania naprawy własnymi siłami będzie to utrudnione i może okazać się konieczne powołanie biegłego w sprawie, co zwiększy koszty postępowania, choć w żadnym wypadku nie zamyka to drogi do dochodzenia odszkodowania od sprawcy.

Prace na infrastrukturze liniowej w Hanoi w Wietnamie. Zdjęcia z własnej kolekcji.

Dochodzenie roszczeń

Jeżeli sprawca szkody był ubezpieczony, to w pierwszej kolejności należy podjąć próbę zaangażowania w sprawę ubezpieczyciela (oczywiście jeżeli ten miał aktualną polisę). Jeżeli nie widzisz szansy na polubowne załatwienie sprawy zdaj się na sąd i… naszą pomoc.

Pamiętaj, że możesz domagać się odszkodowania za wyrządzone szkody do 3 lat wstecz z uwagi na przedawnienie roszczeń.

PS. Duże znaczenie w tego typu sprawach ma fakt, że Twoja sieć jest zinwentaryzowana powykonawczo. Na pytanie czy np. linie kablowe, które nie wymagają nawet zgłoszenia budowlanego,  muszą zostać zinwentaryzowane, a ich przebieg ujawniony na mapach- odpowiadam TAK. Z dwóch względów. Po pierwsze- bo sieć uzbrojenia terenu podlega obowiązkowej inwentaryzacji. Po drugie- oznaczenie przebiegu sieci na aktualnej mapie zasadniczej pomoże Ci w dochodzeniu odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*