Dostęp do zasobów spółdzielni mieszkaniowych. Czy znowelizowane przepisy megaustawy i prawa telekomunikacyjnego stworzą lokalne monopole?
Nowe zasady reklamowania usług telekomunikacyjnych
14 czerwca, 2014
Rzecz o nowych prawach konsumenta
30 czerwca, 2014

10 czerwca 2014 r. na stronie www Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawiła się informacja o wynikach konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE zmieniającej umowę zawartą pomiędzy Inea S. A. a Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową „Winogrady”.

Sprawa odbiła się szerokim echem w lokalnych i ogólnopolskich mediach, gdyż dotyczy kwestii dostępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej spółdzielni mieszkaniowej posiadającej status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Sygnalizujemy jedynie, że wskutek upływu okresu obowiązywania umowy na dostęp i współkorzystanie z infrastruktury Spółdzielni Winogrady, dostęp do sieci Internet i możliwość korzystania z usługi telefonii może stracić według doniesień prasowych nawet kilka tysięcy abonentów. Osoby, które chcę się zapoznać bardziej szczegółowo ze stanem faktycznym sprawy, odsyłamy na stronę www Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W kontekście opublikowanych wyników konsultacji projektu decyzji, chciałabym rzucić trochę światła na zagrożenia związane z ostatnią nowelizacją przepisów megaustawy i prawa telekomunikacyjnego. Sprawa Spółdzielni Winogrady może być moim zdaniem czubkiem góry lodowej, tj. problemów związanych z utratą i pozyskiwaniem tytułów prawnych do korzystania z zasobów spółdzielczych na cele związane z zapewnieniem telekomunikacji.

Trochę historii

Przypomnę, iż art. 30 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa), przed ostatnią nowelizacją stanowił o obowiązku udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zasobów mieszkaniowych spółdzielni bez względu na posiadany przez nie status. Przepisy w starym brzmieniu, chociaż niedoskonałe, traktowały spółdzielnie mieszkaniowe posiadające status przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie jak przedsiębiorców lecz jak właścicieli i zarządców nieruchomości.

Jak jest teraz?

Nowelizacja art. 30 megaustawy i art. 139 Prawa telekomunikacyjnego rozdzieliła zakresy podmiotowe i przedmiotowe tych przepisów.

Odkąd zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy, spółdzielnie mieszkaniowe posiadające status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wyłączono spod działania megaustawy, a właściwą podstawą dostępu stał się art. 139 Prawa telekomunikacyjnego.

Objęcie spółdzielni mieszkaniowych obowiązywaniem art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, skutkuje przede wszystkim możliwością domagania się od przedsiębiorców telekomunikacyjnych ustanowienia odpłatności z tytułu dostępu do nieruchomości i infrastruktury spółdzielni.

Co to oznacza w praktyce?

Spółdzielnie występują w kontekście zasygnalizowanej sytuacji w dwojakiej roli, tj. zarówno jako przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz jako właściciele i zarządcy nieruchomości.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, celem spółdzielni, powinno być zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, a prowadzenie innej działalności gospodarczej przez spółdzielnię może się odbywać jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w pierwszej części zdania.

Wydaje się, że mając na uwadze ustawowo określony cel działania spółdzielni mieszkaniowych, powinny one prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych tylko w takim zakresie w jakim będzie to służyło zaspokajaniu potrzeb członków spółdzielni i ich rodzin.

Przykład Spółdzielni Winogrady i możliwość pozbawiania ok. 4 tysięcy członków dostępu do sieci Intenet skłania do wniosku, iż w negocjacjach z Inea S. A. Spółdzielnia zapomniała o nadrzędnym celu swojego działania. Rzeczywisty cel odmowy przedłużenia umowy z Inea S. A. wydaje się być tajemnicą poliszynela.

W sprawie Spółdzielni Winogrady doszło do paradoksu- z jednej strony nadrzędnym celem spółdzielni jest działanie w interesie jej członków, z drugiej jednak strony działania samej Spółdzielni odbiją się na różnorodności i atrakcyjności usług telekomunikacyjnych świadczonych mieszkańcom własnych zasobów.

Przykład Spółdzielni Winogrady, skłania do wniosku, iż wyjęcie spod działania art. 30 megaustawy spółdzielni mieszkaniowych, w sposób znaczący wpływa na rozwój konkurencji w zasobach spółdzielczych, same zaś spółdzielnie w swoich zasobach uzyskają status monopolisty, co w istocie najbardziej godzi w interes mieszkańców (konsumentów).

Ja powinno być- wnioski de lege ferenda

Mając na uwadze sprawę nagłośnionej w mediach potyczki Inea S.A. oraz Poznańskiej Spółdzielni Winogrady, a także własne doświadczenie w prowadzeniu spraw dostępowych, jako niezbędną oceniam konieczność nowelizacji omawianych przepisów i powrót spółdzielni mieszkaniowych posiadających status przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod zakres podmiotowy art. 30 megaustawy.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego i megaustawy, mająca na celu uporządkowanie zakresów przedmiotowych i podmiotowych przepisów stanowiących podstawę dostępu, spowodowała przysłowiowe wylanie dziecka z kąpielą. Nowelizacja w sposób, jak się wydaje, zupełnie przypadkowy i nieprzemyślany, wzmocniła niestety monopolistyczną pozycję spółdzielni mieszkaniowych, świadczących usługi telekomunikacyjne w swoich zasobach.

Na koniec

W oparciu o kazus Spółdzielni Winogrady oraz fakt, iż strony prowadziły negocjacje w przedmiocie przedłużenia obowiązywania umowy dostępowej o kolejny okres, dostrzegamy jeszcze inne zagrożenia związane z utratą tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości spółdzielczych. O tym jednak w kolejnym wpisie.

2 Comments

  1. Jerzy KUrpierz z Opola pisze:

    To ja mam dosyć istotne pytanie?
    W naszym bloku 11 kondygnacyjnym jest TV i jest internet od wielu lat postawione przez UPC. Na mocy megaustawy wchodzi firma Vectra, bez pytania kogokolwiek i cokolwiek i instaluje swoja instalację. Mógłbym to zrozumieć, bo konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Ale ta firma (Vectra) Decyzją Nr RKR-11/2016 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 roku została ukarana za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i to w wielu miejscach w kraju. Co w takim przypadku ma zrobić Spółdzielnia Mieszkaniowa, co ma zrobić zwykły użytkownik? Z zapisu ustawy wynika, że płacić, płakać i dać sie nabierać tak jak na przykładowe przekręty na wnuczka?
    Jerzy Kurpierz – Opole

  2. Ewelina Grabiec pisze:

    Operator może wejść na mocy umowy zawartej przez spółdzielnię lub decyzji Prezesa UKE. Sama ustawa nie jest podstawą by jakikolwiek operator instalował dowolnie infrastrukturę. Z zapisów ustawy nie wynika również obowiązek płacenia przez właściciela nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*