Czy zmiana umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych to czynność na telefon?
30 iNET MediaForum MEETING 25-27.09.2023 r.
13 września, 2023
Bezumowne korzystanie z infrastruktury- konsekwencje i legalizacja
6 listopada, 2023

Dzień dobry, tu Jan Kowalski, dzwonię w imieniu operatora telekomunikacyjnego Kowalski sp. z o. o. z propozycją zmiany Pani umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, której możemy dokonać w ramach niniejszej rozmowy…

I tu pojawia się pytanie – czy zmiana umowy to czynność na telefon? Poszukiwania odpowiedzi należy zacząć od postanowień umowy zawartej z abonentem, gdyż ta może wprowadzać ograniczenia co do formy zmiany umowy.

Do zachowania dokumentowej formy zmiany umowy wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Takim dokumentem może być nagranie rozmowy telefonicznej.

Kolejną kwestią jest zweryfikowanie, czy abonent wyraził wszystkie zgody potrzebne do zainicjowania rozmowy telefonicznej – i  to jeszcze przed tą rozmową.

Do rozmowy telefonicznej o zmianie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych należy odpowiednio się przygotować, zwłaszcza jeśli po drugiej stronie jest konsument. Nie można poprzestać na zaprezentowaniu oferty dotyczącej zmiany warunków umowy i jej przyjęciu przez abonenta. Należy bowiem pamiętać, że ustawa o prawach konsumenta, prawo telekomunikacyjne, a także RODO wprowadzają tu istotne wymogi formalne. Należy pozyskać dodatkowe zgody a także przekazać szereg dodatkowych informacji.

Odpowiednia rozmowa i uzgodnienie nowych warunków umowy nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Skoro do zmiany umowy doszło w formie dokumentowej, to należy abonentowi doręczyć potwierdzenie złożenia oświadczenia o zmianie umowy oraz jego zakres (zgodnie z ustaleniami z rozmowy) na trwałym nośniku. Tu ponownie należy pamiętać, aby zawrzeć wszystkie elementy wymagane m.in. przez ustawę o prawach konsumenta, a także o tym, aby należycie zabezpieczyć dane osobowe abonenta.

Radca prawny

Monika Jaroch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*