Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta- dlaczego należy zmienić wzorce umowne, w tym regulaminy sklepów internetowych?
Od 1 stycznia nowe formularze sprawozdawcze w telekomunikacji
2 stycznia, 2015
TOP 100 Kancelarii Prawniczych
9 stycznia, 2015

Jeden z Waszych komentarzy na blogu natchnął mnie do napisania w kilku zdaniach o negatywnych konsekwencjach niedostosowania wzorców umownych do nowych przepisów ustawy o prawach konsumenta (komentarz dotyczył konkretnie regulaminu sklepu internetowego).

Otóż większość negatywnych konsekwencji niespełnienia w szczególności obowiązków informacyjnych przewidziano wprost w przepisach ustawy.

Prawidłowe wypełnianie obowiązków określonych nową ustawą o prawach konsumenta zabezpiecza interesy przedsiębiorcy na wypadek odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu towaru, jak i zobowiązany będzie do zapłaty opłat (wynagrodzenia) za czas, w którym korzystał z usług, ale tylko pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych nową ustawą.

Zaniechanie obowiązku poinformowania o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem skutkuje wydłużeniem terminu do odstąpienia od umowy do 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

W ściśle określonych w ustawie okolicznościach, przedsiębiorca będzie miał możliwość domagania się od konsumenta bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (m. in. kosztów wysyłki) oraz opłaty za świadczenia spełnione.

Zgodnie z wprowadzonym ustawą o prawach konsumenta przepisem art. 139b Kodeksu wykroczeń

Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy o prawach konsumentów, podlega karze grzywny.

Powyższe oznacza, iż nieprawidłowe wykonywanie przez przedsiębiorców nowych obowiązków może się wiązać z odpowiedzialnością za wykroczenia, w tym nałożeniem grzywny.

Zaniechanie obowiązków, o których mowa w nowej ustawie o prawach konsumenta może stanowić również naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, co może skutkować konsekwencjami określonymi w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli nie zmieniliście treści wzorców umownych, regulaminów sklepów internetowych oraz nie stosujecie nowych obowiązków w praktyce- najwyższy czas zabrać się do pracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*