Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym – poradnik
Zapraszamy na Media Forum 2018
12 marca, 2018
Zaproszenie na MIŚOT Meeting w Wiśle
20 marca, 2018

Informujemy naszych Czytelników, którzy są jednocześnie członkami Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenia e-Południe bądź iNET Group o możliwości skorzystania z poradnika pt. “Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym”. 

„Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym” jest autorskim projektem prawników kancelarii itB Legal  przygotowanym do wykorzystania przez przedsiębiorców zrzeszonych w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej w iNET Group Sp. z o.o. oraz w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego “e-Południe”  i jako wspólna inicjatywa ma przyczynić się do integrowania środowiska małych i  średnich przedsiębiorców, czego efektem na gruncie RODO może stać się w przyszłości przygotowanie branżowego kodeksu dobrych praktyk przy przetwarzaniu danych osobowych.

Opracowanie służyć ma z jednej strony pokazaniu, jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych wiążą się ze stosowaniem nowych przepisów, a z drugiej strony powinno ono uświadomić przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na ile ich dotychczasowe postępowanie z danymi osobowymi czy też danymi objętymi tajemnicą telekomunikacyjną będzie pozostawało w zgodzie z RODO, a w jakim zakresie konieczna będzie reorganizacja stosownych procedur.

WAŻNE: dystrybucja opracowania leży w wyłącznej gestii KIKE, iNET Group oraz Stowarzyszenia e-Południe i odbywa się na zasadach ustalonych przez te podmioty. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*