Sprawozdawczość z działalności telekomunikacyjnej – stary obowiązek w nowym wydaniu
Ustawa o KSC wymusza zmiany w Prawie telekomunikacyjnym
26 października, 2018
Czy można zawrzeć umowę o przeniesienie praw do dysponowania częstotliwościami?
20 listopada, 2018

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w zeszłym miesiącu projekt nowego rozporządzenia w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej. Upoważnienie do wydania nowego rozporządzenia wynika ze znowelizowanych przepisów art. 7 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne (wejście w życie znowelizowanego tekstu PT nastąpi 12 grudnia 2018 r.).

Formularze dotyczące składania sprawozdań z działalności telekomunikacyjnej będą miały zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, również tych, których przychody roczne nie przekraczają kwoty 4 mln złotych. Jest to istotna zmiana w porównaniu do brzmienia PT przed wejściem w życie znowelizowanego art. 7, gdzie do wypełniania formularzy sprawozdawczych obowiązani byli tylko ISP, których przychody roczne przekraczały kwotę 4 mln złotych. Przedsiębiorcy, których przychody były mniejsze od tej kwoty mogli ograniczyć się do przekazywania sprawozdań w postaci oświadczeń wskazując Prezesowi UKE m.in. liczbę abonentów oraz przychody dla każdego z rynków telekomunikacyjnych, na których przedsiębiorca prowadzi działalność. Zdaniem Prezesa UKE, zbierane w ten sposób dane były niespójne i niepełne.

Dobrą informacją dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest to, że danych przekazywanych na podstawie nowych formularzy ma być mniej. Projektowane rozporządzenie wprowadza tylko 9 w miejsce 13 formularzy. Z kolei w tych 9 formularzach, liczba pól do wypełniania będzie mniejsza o ok 40% w porównaniu do łącznej ilości pól we wszystkich formularzach stanowiących załączniki do poprzedniego rozporządzenia.

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia i nowego sposobu składania sprawozdań, wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, niezależnie od przychodu powinni w dalszym ciągu pilnować w swoich kalendarzach daty 31 marca. Dzień 31 marca jest dniem, w którym upływa termin na złożenie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych sprawozdania z wykonywanej w poprzednim roku kalendarzowym działalności telekomunikacyjnej. Wykonanie nowego rozporządzenia powinno więc nastąpić do dnia 31 marca 2019 r.

W związku z wydaniem projektowanego rozporządzenia planowanym jest również, że sprawozdania z działalności składane będą za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych UKE (PUE). O prowadzeniu testów takiej formy składania formularzy informowaliśmy przy okazji jednego z poprzednich wpisów.

Z projektem nowego rozporządzenia wraz z projektami formularzy można zapoznać się na stronie BIP Ministerstwa Cyfryzacji.

Autorem wpisu jest Jarosław StraśSpecjalista z zakresu prawa handlowego i problematyki dotyczącej ochrony danych osobowych, a także obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa oraz realizacji przez nich projektów dotowanych ze środków UE. W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą prawną przedsiębiorców, w tym tworzeniem i restrukturyzacją firm. Prowadzi szkolenia i audyty dotyczące stosowania przepisów RODO oraz zarządzania systemem ochrony danych osobowych. Uczestnik konsultacji społecznych projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Posiada certyfikat kompetencji Inspektora Ochrony Danych (luty 2018).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*