Pożyczka Szerokopasmowa – najważniejsze fakty
Lokalizacja sieci telko w pasie drogowym to nie zawsze prosta sprawa
25 września, 2017
Zastanawiacie się, co Was czeka na MM?*
5 października, 2017

W ostatnim czasie dostaję dużo pytań o zasadnicze kwestie związane z Pożyczkami Szerokopasmowymi. Nie będę się rozpisywać o kwotach jakie do tej pory zostały przeznaczone na tą formę wsparcia. Wpis ograniczę do odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania.

 • Kto udziela wsparcia?

Pożyczki szerokopasmowe są udzielane przez Alior Bank S.A. Wnioski można składać w oddziałach.

 • W jakiej formie udzielane jest wsparcie?

Wsparcie jest udzielane w formie kredytu inwestycyjnego- mimo nazwy jaką przyjął ten instrument finansowy. W przypadku kredytu musimy mieć do czynienia z jasno określonym celem finansowania, i tym właśnie elementem ten rodzaj finansowania różni się od pożyczki.

 • Co podlega finansowaniu?

Przedsięwzięcia uwzględniające budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniające szerokopasmowy dostęp do szybkiego Internetu, tj. o parametrach 30 Mb/s oraz więcej. Finansowaniu podlegają zarówno nakłady ponoszone na część pasywną, jak i aktywną przedsięwzięcia, na rzecz użytkowników końcowych.

 • Jaka jest wysokość jednostkowego kredytu? 

Wysokość jednostkowego kredytu może wynosić od 20.000,00 zł do 10.000.000,00 zł na realizację jednego przedsięwzięcia. Będzie można wziąć więcej niż jedną pożyczkę.

 • Jaki jest minimalny wkład własny?

5% wartości przedsięwzięcia

 • Jaki jest maksymalny okres spłaty?

15 lat od pierwszego uruchomienia kredytu.

 • Czy kredytobiorca może liczyć na karencję w spłacie?

Tak. Jej przyznanie zależy od decyzji banku. Maksymalna karencja to 30 miesięcy od daty uruchomienia pierwszej transzy.

 • Co z zabezpieczeniem?

Będzie ustalane indywidualnie. Bank założył, że będzie nim obciążenie sieci kredytobiorcy.

 • Czy kredyt będzie mógł być przeznaczony na dotychczasowe inwestycje?

Kredytu nie będzie można przeznaczyć na inwestycje zakończone przed złożeniem wniosku kredytowego.

 • Czy nabór wniosków będzie ograniczony czasowo? 

Nie. Nabór będzie miał charakter ciągły i będzie ograniczony dostępnością środków.

 • Na co będzie można przeznaczyć środki? 

Informacje znajdziesz pod linkiem: Na_co_będzie_można_przeznaczyć_środki.

 

 • Czego nie sfinansujesz z Pożyczki Szerokopasmowej?

Z Pożyczki Szerokopasmowej nie sfinansujesz bieżącej działalność  (np. spłaty bieżących zobowiązań, kosztów administracyjnych), wynagrodzeń pracowników, wydatków dotyczących urządzeń elektronicznych służących bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. laptopów, komputerów, telefonów, smartfonów, tabletów.

Z uzyskanych środków nie zakupisz sieci/przedsiębiorstwa.

 • Jak uzyskasz środki?

Finansowanie zostanie przekazane w transzach, zgodnie z harmonogramem będącym częścią umowy kredytowej. Środki będą przekazywane w formie bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców lub w formie zaliczek na rzecz kredytobiorcy.

 • Jakie będą ograniczenia w dokonywaniu wydatków?

Ponoszenie wydatków będzie następowało zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Powyższe informacje można również znaleźć na stronie internetowej banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*