Podatek od budowli telekomunikacyjnych – przypomnienie o deklaracjach i o zmianie przedmiotu opodatkowania
Forma dokumentowa umów telko a ochrona danych osobowych
18 stycznia, 2021
Debata w Gazecie Prawnej – “Walka o Polski rynek 5G wkracza w decydującą fazę”
2 lutego, 2021

Co roku czytelnikom przypominamy o tym obowiązku. Tym razem nie może być inaczej, aczkolwiek muszę nawiązać do wpisu, jaki zamieściliśmy już wcześniej, a dotyczył on “Wyłączenia spod opodatkowania kabli telko na słupach OSD“. W tym roku jest nieco więcej trudności, choć podatek finalnie niższy u tych ISP, którzy korzystają ze słupów OSD.

Przypominam, że co do zasady do 31 stycznia  należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na 2021 rok. Deklarację składa się na ustalonym formularzu – który można pobrać tu: Formularz – podatek od nieruchomości (budowli telekomunikacyjnej), oraz z zakładki Wzory – organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Deklaracje to jedno, a zapłata to drugie. Nikt z Was nie będzie wzywany (no chyba że w ramach wszczętego postępowania podatkowego, ponaglenia itp.), opodatkować macie się sami.

Obowiązkiem operatorów jest podatek obliczyć, i bez wezwania – na rachunek właściwej gminy – płacić go w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego (czyli najczęściej przez rok, co miesiąc), w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

UWAGA – w powołanym wyżej wpisie wskazywaliśmy, że zmiany wejdą w życie w dniu następującym po ogłoszeniu ustawy, mając nadzieję, że nastąpi to jeszcze w 2020 roku. Owszem, Prezydent RP podpisał ustawę 18 grudnia 2020 roku, ale publikacja w Dz.U. nastąpiła w dniu 4 stycznia 2021  roku. Definicja “obiektu liniowego”, mająca wpływ na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości uległa zatem zmianie w dniu 5 stycznia 2021 (zob. przepisy przejściowe). Oznacza to niestety, że z deklaracjami będzie najwyraźniej nieco więcej zamieszania niż w  latach poprzednich.

W art. 6 ust. 3-5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych czytamy bowiem:

  • jeśli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
  • obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  • jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Mając na uwadze ww. przepis oraz to, że definicja obiektu liniowego zmianie uległa dopiero w dniu 5 stycznia b.r. zasadnym wydaje się złożenie deklaracji i zapłata podatku niejako w dwóch “czasoprzestrzeniach” (pozdrawiam fanów serialu “Dark” :-)). Skoro bowiem w ciągu roku (2021) nastąpiło zdarzenie wpływające na wysokość tego podatku (tu – obniżenie z uwagi na wyłączenie spod opodatkowania kabli na słupach), kable operatorów telko na słupach OSD nie są już budowlą od 5.1.2021, to obowiązek podatkowy odnośnie do tych kabli wygasa z dniem 31 styczna 2021 roku.

Składane do końca stycznia deklaracje i płacony podatek powinny zatem moim zdaniem ten swego rodzaju “dualizm” uwzględniać – za styczeń 2021 w deklaracji i podstawie opodatkowania uwzględnia się wszystkie budowle jakimi dysponuje ISP, w tym kable na słupach energetycznych,  za luty i kolejne miesiące słupów tych już nie uwzględniamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*