PILNE: Sąd odmówił PGE Dystrybucja wstrzymania wykonalności decyzji ramowej na dostęp do słupów
Nasz komentarz na temat zasad technicznych udostępniania słupów opracowanych przez PTPiREE na Telko.in
2 czerwca, 2021
Decyzja Prezesa UKE dla Leon w sprawie obniżenia stawek za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja
11 czerwca, 2021

W dniu dzisiejszym, do Grupy Roboczej ds. Kontaktów z Administracją Publiczną KIKE, wpłynęła pozytywna dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacja o tym, iż Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, postanowieniem z dnia 25 maja 2021 r., odmówił spółce PGE Dystrybucja wstrzymania wykonalności Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 r. o numerze DR.WIT.6082.3.2019.211.

KIKE jako Izba gospodarcza zrzeszająca zainteresowanych dostępem do infrastruktury technicznej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, brała i bierze aktywny udział w toczącym się postępowaniu jako Zainteresowany.

O losach pozostałych wniosków o wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa UKE wydanych wobec Tauron, Enea, Energa i Inoggy Stoen będziemy informować na bieżąco. Jednak mając na uwadze rozstrzygnięcie wobec PGE, można oczekiwać, że Sąd podejmie analogiczną decyzję wobec pozostałych OSD.

Co oznacza odmowa Sądu wstrzymania wykonalności decyzji Prezesa UKE? 

Decyzja ramowa wydana wobec OSD jest wykonalna i mimo toczącego się postępowania odwoławczego, PGE ma obowiązek realizowania jej warunków. Wiemy skądinąd, że część operatorów telekomunikacyjnych wstrzymywała swoje działania do czasu wydania przez Sąd postanowienia w przedmiocie wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa UKE. Od 25 maja 2021 r. nic nie stoi już na przeszkodzie składania wniosków o zawarcie umów ramowych jak i wystąpienia z wnioskami dotyczącymi aktualizacji stawek za korzystanie ze słupów czy objęcia umową możliwości wykorzystywania słupów średniego napięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*