Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych wobec osób niepełnosprawnych
Nie chcę niezamówionej usługi!!!
27 kwietnia, 2015
Zestawienie decyzji, projektów i konsultacji w.s. postępowań o dostępie do budynków
5 maja, 2015

Każdy z ISP otrzymał już (albo też w najbliższych dniach otrzyma) wezwanie od Prezesa UKE, w którym organ domaga się przekazania szczegółowych informacji dotyczących świadczenia udogodnień wobec osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków, wielu z Was pewnie nie pierwszy raz zostało zaskoczonych istnieniem kolejnego z nich.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (dalej Rozporządzenie) w części weszło w życie 10 października 2014 r. (po 6 miesiącach od jego ogłoszenia), natomiast § 1 i 2 zawierające wymogi dotyczące wyposażenia biur obsługi klienta weszły w życie 10 kwietnia 2015 r. (po 12 miesiącach od publikacji Rozporządzenia).

Z kolei przepis § 7 dotyczący wymogów strony internetowej wejdzie w życie rok później, tj. 10 kwietnia 2016 r.

Wcześniej, przed wydaniem Rozporządzenia i wprowadzeniem do ustawy Prawo telekomunikacyjne przepisu art. 79c, obowiązek wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych dotyczył jedynie operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej (TP S.A.). Natomiast od wejścia w życie przepisu art. 79c PT oraz wydania na jego podstawie Rozporządzenia dotyczy on wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, niezależnie od liczby abonentów oraz ilości biur obsługi klienta.

Przepisy § 1 i § 2 Rozporządzenia, które weszły w życie niecały miesiąc temu dotyczą zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych w jednostkach obsługujących klienta (BOK) oraz właściwego ich oznaczenia. Udogodnienia muszą zostać wprowadzone w przynajmniej co szóstym BOK oraz w przynajmniej jednym znajdującym się w każdym mieście na prawach powiatu. Powyższe oznacza, że jeśli ISP ma tylko jedno biuro obsługi klienta, to powinien w nim zapewnić udogodnienia, o których mowa w Rozporządzeniu.

Obowiązki dotyczą odpowiedniego wyposażenia biura obsługi klienta (pomocnego przy obsłudze osób niesłyszących i słabowidzących) oraz zapewnienia dostępu do niego osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem narządu ruchu.

BOK spełniające wymogi powinno być oznaczone za pomocą znaków stanowiących załączniki do Rozporządzenia. Dla ułatwienia, znaki te dostępne są poniżej:

Dodatkowo, przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien przygotować informację o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz umieścić ją na swojej stronie internetowej przy użyciu „dużej czcionki”. Podobnie należy uczynić ze stosowanymi wzorcami umownymi.

ISP który zapewnia swoim abonentom aparaty telefoniczne (udostępnia je na czas umowy bądź sprzedaje je), powinien zapewnić osobom niepełnosprawnym aparaty przystosowane do ich potrzeb, zgodnie ze szczegółami wskazanymi w Rozporządzeniu.

Wymagań jest więc sporo, ale po dokładnej analizie przepisów Prawa telekomunikacyjnego oraz Rozporządzenia ich spełnienie nie musi okazać się skomplikowane, a wprowadzenia części udogodnień można uniknąć. W każdym razie (niezależnie od tego, czy obowiązki są spełnione) zalecamy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Należy liczyć się z sankcjami w razie nie udzielenia odpowiedzi na żądanie UKE, dlatego lepiej jest wysłać odpowiedź, nawet jeśli wymagań się nie wdrożyło, niż wezwanie „przemilczeć”.

Link do Rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*