Chroń swoją markę z dofinansowaniem kosztów rejestracji
FERC/KPO – bądź tu mądry i pisz wiersze [aktualizacja – zmiana terminów naboru!]
27 czerwca, 2023
Nowy dokument do potwierdzenia tożsamości abonenta – mObywatel 2.0
14 lipca, 2023

W czasie, gdy wszyscy skupiają się na uzyskaniu dofinansowania z FERC/KPO, warto pamiętać, że funkcjonują również inne programy, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa na rynku. W tym wpisie skupimy uwagę na bonie na własność intelektualną.

Nie tak dawno temu na łamach Okablowanych napisaliśmy o tym, dlaczego warto chronić swoją markę i w jaki sposób można to zrobić. Wpis jest dostępny pod tym adresem: https://okablowani.pl/marka-isp-jak-ja-chronic/

Najprostszym sposobem jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy – czyli zarejestrowanie znaku towarowego we właściwym urzędzie. Procedura jest odpłatna i wymaga pokrycia kosztów rejestracji znaku, które zaczynają się od 890 zł (znak krajowy) lub 850 EUR (znak unijny). Być może nie każdy ISP wie o tym, że może ubiegać się o dofinansowanie do rejestracji znaku, tak krajowego jak i unijnego.

W jaki sposób? Dzięki SME Fund – Fundusz MŚP Ideas Powered for business. Jest to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który działa od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

Program polega na przyznaniu bonu własności intelektualnej, z którego można później uzyskać zwrot części poniesionych kosztów rejestracji. Maksymalna wartość bonu dla znaków towarowych wynosi 1000 EUR, a zwracanych jest 75% kosztów rejestracji znaku.

Z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP, mający siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, którzy nie są w stanie likwidacji ani upadłości, nie podlegają wykluczeniu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz nie ubiegali się wcześniej i nie uzyskali wcześniej dofinansowania na te same działania (te same, tzn. związane z refundacją kosztów rejestracji danego znaku towarowego).

Zatem uzyskawszy bon na własność intelektualną, ISP może znacząco obniżyć koszt rejestracji znaku i chronić swoją markę za nawet 25% „standardowych” opłat rejestrowych (maksymalnie jednak z „upustem” wynoszącym 1000 EUR). Dotacje z SME Fund przyznawane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Nie warto więc zwlekać z rozważeniem, czy zgłosić znak towarowy czy też nie.

Zagrożenie podrabiania marki jest realne. W naszej praktyce co najmniej kilkukrotnie mierzyliśmy się ze zwalczaniem oznaczeń odwołujących się do chronionych znaków towarowych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Gdyby nie prawo ochronne ujawnione w rejestrze urzędu, to kto wie, być może walka byłaby bardziej czasochłonna i z innym skutkiem.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania bonu na własność intelektualną oraz ochrony swojej marki, lub potrzebujecie Państwo pomocy ze zwalczeniem impostora podszywającego się pod Państwa przedsiębiorstwo bądź usługi – zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*